Зайцівська сільська рада
Синельниківський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 12 грудня 2019р.№ №430 -25/VІІ
Про затвердження Програми організації безкоштовного харчування вихованців, учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти Зайцівської сільської ради на 2020 рік
Опубліковано 21 грудня 2019

У К Р А Ї Н А

М І С Ц Е В Е   С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

З А Й Ц І В С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  25 сесія сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  Програми

організації безкоштовного харчування вихованців,

учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в

закладах освіти Зайцівської сільської ради на 2020 рік


            Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законопроектних актів України» від 24 грудня 2015 № 911-VII, сільська рада 


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму організації безкоштовного харчування вихованців, учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти Зайцівської сільської ради   на 2020 рік (далі – Програма, Додаток 1).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на на комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та зовнішнього співробітництва (голова комісії – Тернова Т.О.).


Сільський голова                                                         В.Д.ХОРІШКО


с. Зайцеве           

12 грудня 2019 р.          

№430 -25/VІІ


Додаток 1

до рішення №430-25/VІІ                                                         

від 12 грудня 2019 року

                                                                                           

Програма організації безкоштовного харчування вихованців, учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти Зайцівської сільської ради на 2020 рік

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»  (зі змінами); спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;   спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; постанова  Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради

5.

Учасники програмиВиконком Зайцівської сільської ради, відділ освіти виконавчого комітету, керівники навчальних закладів

6.

Термін реалізації програми

2020 рік

7.

Фінансування 

місцевий бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

416,481 тис. грн (для учнів шкіл)

487, 125 тис. грн (для вихованців ЗДО)

8.1

Коштів місцевого бюджету

903,606 тис. грн

8.2

Коштів інших джерел

-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 1

до рішення №430-25/VІІ                                                         від 12 грудня 2019 року


  


 

 

 


Програма 

організації безкоштовного харчування вихованців, учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти Зайцівської сільської ради на 2020 рік

 

Вступ

 

 Програма організації безкоштовного харчування вихованців, учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в закладах освіти Зайцівської сільської ради на 2020 рік (далі Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту». Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх  всебічного розвитку, навчання і виховання.  Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням. Державою гарантується забезпечення харчування учнів 1-4-х класів із малозабезпечених сімей та дітей, пільгових категорій, тому організація харчування дітей у школах та дошкільних навчальних закладах належить до пріоритетних завдань сільської влади. Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до закладів освіти, організацію безоплатного харчування учнів та вихованців, дітей пільгових категорій відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону дитинства». У І семестрі 2019 – 2020 навчального року безкоштовним харчуванням охоплено 177 дітей:

учнів 1 – 4 класів – 150;

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 12;

учнів 1 – 11 класів, батьки яких загинули, перебували чи перебувають у зоні АТО чи є учасниками інших бойових дій – 15;

учнів 5 – 11 класів з числа малозабезпечених сімей – 8;

дітей з інвалідністю – 3.

В закладах дошкільної освіти 22 дитини користуються 50% знижкою зі сплати на харчування, 12


 Мета та основні завдання програми

 

 Метою програми є створення умов для збереження здоров’я дітей,  підвищення рівня організації  харчування, забезпечення дітей раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів  загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців ДНЗ. Основними завданнями Програми є:  створення єдиної системи  харчування;   удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування; створення умов для повноцінного харчування учнів;  забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій.   Реалізація Програми дасть змогу:  забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів та вихованців закладів дошкільної освіти Зайцівської сільської ради;  збільшити кількість дітей, які охоплені харчуванням;  забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій, а саме: дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;  дітей, батьки яких загинули   під  час  участі  в антитерористичній операції, дітей, батьки яких приймають участь в антитерористичній операції;  сформувати навички правильного та здорового харчування;  надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, урізноманітнити раціон харчування; поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції; змінити підходи до організації харчування через створення  гнучкої системи харчування; забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. Доцільність створення даної Програми обумовлена:

 - турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;

 - необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як  важливої складової для розвитку дитячого організму;

 - впровадженням єдиного циклічного меню у всіх школах та ЗДО Зайцівської сільської ради;

- створенням єдиної  системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

 

Порядок організації безкоштовного харчування


 • В загальноосвітніх навчальних закладах безкоштовним гарячим харчуванням забезпечуються:

учні 1- 4 класів – 131;

діти пільгових категорій:

діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 18;

учнів 1 – 11 класів, батьки яких загинули, перебували чи перебувають у зоні АТО чи учасників інших бойових дій – 22;

учнів 5 – 11 класів з числа малозабезпечених сімей - 8

діти з  інвалідністю – 2.

Всього – 183 дитини.

В закладах дошкільної освіти –  діти пільгових категорій:

50% - 22 дитини; 100% - 6 дітей. Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка встановлює порядок механізму звільнення з 01 січня по 31 грудня 2020 року в загальноосвітніх та дошкільних закладах освіти  Зайцівської сільської ради від сплати за харчування учнів 1-4 класів, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції.2. Для вирішення питання про звільнення від плати за харчування учнів загальноосвітніх та закладів дошкільної освіти, необхідно звернутися із заявою до виконавчого комітету Зайцівської сільської ради.

 

3.  Для розгляду питання про звільнення від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх та закладах дошкільної освіти до заяви додаються:

 3.1. для учнів загальноосвітніх та закладів дошкільної освіти, батьки яких загинули під час участі у антитерористичній операції, або батьки які беруть участь в антитерористичній операції:

 - копія паспорта (1,2,11,12 сторінки);

- копія ідентифікаційного номера;

- довідка, видана та скріплена печаткою уповноважених органів (зокрема міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами тощо).Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами про участь в антитерористичній операції (термін дії довідки – на час перебування батька в АТО);

- копія свідоцтва про шлюб (при потребі);

- копія свідоцтва про народження (при потребі);

- копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих, померлих).

 3.2. Для учнів 1-4 класів:

 - заява батьків .

3.3. Для дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування:

- розпорядження районної державної адміністрації про статус дитини.

3.4.  Для дітей із малозабезпечених сімей:

    -  довідка про отримання допомоги як малозабезпеченим сім’ям, яка видана управлінням соціального захисту населення.

 

4. Оплата за харчування учнів 1-4 класів, дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей батьки, яких загинули під час участі у антитерористичній операції або дітей, батьки яких беруть участь в антитерористичній операції, здійснюється в межах виділених асигнувань на галузь «Освіта» у видатках, передбачених на харчування, згідно цього Порядку.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів та вихованців закладів дошкільної освіти Зайцівської сільської ради.

 

Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування  Програми здійснюється з місцевого бюджету Зайцівської сільської ради відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії сільської ради в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Кошти місцевого бюджету використовуються для забезпечення організації харчування у загальноосвітніх та закладах дошкільної освіти Зайцівської сільської ради, а саме: безкоштовне одноразове харчування учнів 1-4 класів,  харчування дітей– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітей, батьки яких загинули   під  час  участі   в  антитерористичній операції, або дітей, батьки яких приймають участь в антитерористичній операції, в обсязі 100% від вартості харчування на день, 50 % оплати за харчування вихованців закладів дошкільної освіти Зайцівської сільської ради. Обсяги фінансування на 2020 рік з місцевого бюджету становлять:

по загальноосвітніх закладах – 416,481 тис. грн;

по дошкільних закладах освіти – 487, 125 тис. грн.


Очікувані результати виконання програми

 Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

 - створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку;

  -  забезпечення якісного та збалансованого харчування дітей;

 - організація харчування дітей пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);

 -  забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4-х класів та вихованців закладів дошкільної освіти;

  - збільшення  кількості учнів та вихованців, охоплених  гарячим харчуванням;

 - формування навичок правильного та здорового харчування;

 - створення централізованої системи  харчування;

 - змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування;

 - використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.Секретар                                                                                        І.М.ЛЕВАДА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux