Зайцівська сільська рада
Синельниківський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 11 липня 2019р.№ 341-21/VII
Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Зайцівської сільської ради на 2019-2021 роки
Опубліковано 18 липня 2019


У К Р А Ї Н А

М І С Ц Е В Е   С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

З А Й Ц І В С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А

СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  21 сесія сьомого скликання


Р І Ш Е Н Н Я  Про затвердження

Програми охорони навколишнього природного середовища на території Зайцівської сільської ради  на 2019-2021 роки


Керуючись пунктом 22 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Програму охорони навколишнього природного середовища на території Зайцівської сільської ради на 2019-2021 роки, яка передбачає ряд заходів, виконання яких забезпечить ефективну, цілеспрямовану діяльність органів міської влади щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, сільська рада


ВИРІШИЛА :


1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища на території Зайцівської сільської ради  на 2019-2021 роки (далі – Програма) (Додатки 1,2).


Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та зовнішнього співробітництва (голова комісії – Тернова Т.О.).В. о. сільського голови                                                                             І.М.ЛЕВАДАс. Зайцеве

11 липня 2019 р.

№341 – 21/VIІ

                                                                        

 
 

Додаток 1

до рішення №341-21/VІІ від 11 липня 2019 року 

Програма охорони навколишнього природного середовища на території Зайцівської сільської ради  на 2019-2021 роки

 

 

ВСТУП

 

Сучасний екологічний стан навколишнього середовища потребує вжиття природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку громади.

Програма охорони навколишнього природного середовища території Зайціської сільскої  ради  на  2019-2020 роки  (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991року; Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  № 1147  “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”  та враховуючи “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” від 04.12.2006 року № 367.

Підставою для розроблення Програми є наявність проблем на території,  підвідомчій сільській раді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, коштів Обласного фонду охорони навколишнього середовища, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

 

МЕТА     ПРОГРАМИ:

 

Дана програма  спрямована на реалізацію державної політики у сфері екології, підтримання природного середовища на належному рівні. Зайцівська сльська рада  знаходиться в степовій зоні, тому потрібно постійно дбати про догляд за зеленими насадженнями, використовувати навколишнє природне середовище з користю для населення, поліпшуючи грунтозахисні системи, створюючи захисні зелені лісосмуги, здійснюючи інші заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Програма розроблена з метою  забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців територіальної громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Зайцівської  ОТГ  та обгрунтування необхідності реалізації Програми:

Екологічна ситуація на території Зайцівської громади характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення:


1.Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси сільської ради і здоров’я людей. Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях,  поблизу річки Татарки малих водтоків та водних об’єктів, в зоні житлової забудови - є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягає утилізації. Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради є охоплення максимальної кількості населення сільської ради послугами по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ. Зростанню кількості ТПВ сприяють товари одноразового використання; товари народного споживання з короткочасним терміном служби людині, які ми купуємо, споживаємо та викидаємо не дивлячись на їх залишкову вартість.

Сприяє росту потоку сміття і тара, яка до того ж видозмінює його. Так за останні п'ятдесят років в твердих побутових відходах зменшилась кількість скла та металічних банок, в той же час значно зросла кількість пластику та інших полімерних матеріалів. На сучасному етапі розвитку суспільства кожна людина за даними статистики в середньому за одну добу створює до 1,5 кг твердих побутових відходів. І мають тенденцію до постійного зростання, що заставляє місцеву владу постійно шукати оптимальні шляхи утилізації відходів своїх громадян.

Необхідно розробити «Схеми санітарного очищення території ОТГ» та системи роздільного збирання ТПВ, відсутні контейнери та машина для перевезення і складування ТПВ.

Пріоритетом у поводженні з відходами має стати діяльність, спрямована на зменшення утворення відходів, роздільне збирання твердих побутових відходів і залучення відходів у процеси виробництва як ресурсів сировини та енергії. Важливим завданням є будівництво полігону твердих побутових відходів, а також залучення інвесторів для будівництво сортувальної (переробної) лінії ТПВ.


 • 2. Водопостачання та водовідведення. До основних проблем підприємств ВКГ слід віднести: незадовільний технічний стан та високий рівень зношеності основних фондів систем питного водопостачання й водовідведення; застосування застарілих технологій та обладнання у водопровідно-каналізаційних системах; низький рівень використання установлених виробничих потужностей централізованих систем, що потребує їх оптимізації та модернізації; підвищення рівня аварійності систем та інфраструктурних мереж; висока енергоємність наданих послуг із водопостачання та каналізаційних стоків; надмірне енергоспоживання, високий рівень витоків та неврахованих втрат води та інші
 • Найскладнішим у фінансовому відношенні є питання будівництва, реконструкції та капітального ремонту каналізаційних мереж, об’єктів зливової каналізації, які належать до комунального майна. Ця природоохоронна інфраструктура експлуатується здебільшого спеціалізованими комунальними підприємствами з ознаками природного монополізму. Через невідповідність тарифів на водовідведення реальним затратам у найближчий час малоперспективним є залучення в цю галузь приватного капіталу. У зв’язку з цим, основними джерелами фінансування заходів із забезпечення нормативної якості водних ресурсів залишаються бюджетні кошти у відповідному пайовому співвідношенні, запозичення органів місцевого самоврядування з можливістю їх компенсації через міжнародні гранти, а також пайова участь окремих водокористувачів на договірних умовах з місцевими радами.

На даний час комунальне підприємство „Господар” Зайцівської сільської ради   обслуговує  2,5  км водопровідних мереж в с. Красне.

Централізованим водовідведенням забезпечені всі багатоквартирні житлові будинки  в с. Майське, Зайцеве, при цьому каналізаційні мережі знаходяться  на балансі сільської ради, що унеможливлює здійснення оплати за комунальні послуги

3. Стан озеленення на території Зайцівської ОТГ потребує подальшого розширення та коригування.

Зелені насадження на території сільської ради  представлені: у с. Зайцеве -центральним парком, парком біля Зайцівської філії Кислянської ЗОШ, алеєю по вул. Центральній, у с. Кислянка- центральним парком, у с. Майське – алеєю біля дитячого майданчика, зеленими насадженнями біля ставків  та  лісосмугами.

Насадження обмеженого користування представлені озелененими територіями присадибної забудови, шкіл, дитячих садків та інші.

Зелені насадження формують ландшафт населених пунктів, є місцем повсякденного відпочинку населення, вони покращують природне середовище.

Стан зеленої зони ОТГ такий, що значна частина зелених насаджень досягла вікової межі і потребує негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні, напівсухі і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту. 

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень  в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, вздовж  вулиць та доріг населених пунктів; оновлення існуючих насаджень і створення нових скверів та зеленої зони; ліквідація сухостою, аварійних , фаутних  та уражених дерев.  

4.Боротьба з карантинними  бур‘янами. Внаслідок масового розповсюдження карантинних рослин на території громади створилася загроза втрати земель для сільськогосподарського виробництва та заподіяння шкоди здоров’ю місцевого населення.

Основними місцями поширення цих культур є відомчі смуги автомобільних та залізничних шляхів, узбіччя польових доріг, пустирі, звалища, береги річок, яри, присадибні ділянки. Захоплюючи нові площі карантинні рослини пригнічують іншу рослинність, порушують нормальне природне функціонування місцевих екологічних систем і створюють навколо себе власну екосистему, неприйнятну для природи нашої  місцевості.

  Найефективніші  засоби  боротьби – хімічний або механічний , які потрібно використовувати навесні на початку вегетаційного періоду. Проти карантинних рослин рекомендується застосовувати препарати гліфосатної групи, у тому числі: раундап, чистопол, антибур’ян, напал, торнадо.

  5. Існуючий  екологічний стан водоймВодні ресурси перебувають у критичній ситуації, так  як за час існування водойм за рахунок наносів відбулося замулення, внаслідок чого утворились мілководні зони, які поросли очеретом, тростиною і поступово перетворюється у болото. На ціх ділянках створюється несприятливі екологічні умови. Заболочення території сприяє розмноженню різних інфекційних мікроорганізмів.

Проведення робіт з очистки водойм є вкрай важливим питанням для якісної подальшої експлуатації водойм.

 

 

 

 

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ   ТА  НАПРЯМКИ    ПРОГРАМИ

 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської  ради є:

 

Охорона і раціональне використання земель

         Забезпечення охорони та раціонального використання земель на території Зайцівської сільської ради:

Проведення агролісотехнічних  заходів на ярах,  балках  та інших ерозійно небезпечних землях;

Рекультивація  порушених  земель та використання родючого   шару грунту під час проведення  робіт,  пов'язаних  із  порушенням   земель;

Рекультивація  територій  стихійних сміттєзвалищ;

Засипка  і  виположування  ярів,  балок  з  одночасним їх дренуванням;

Заходи, пов'язані з створенням захисних лісових насаджень  на еродованих землях, вздовж водних об'єктів) та полезахисних смуг;

Поліпшення малопродуктивних земельних угідь;

Проведення обстеження грунтів.

Боротьба з карантинними рослинами.

Утримання газонів та узбіч центральних доріг.

 

2.Охорона і раціональне використання природних  ресурсів

 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів;

 Ліквідація  негативних  наслідків  техногенного впливу на   лісові насадження.

Проведення  заходів   з   виявлення   запасів   природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення;

Заходи з озеленення  – посадка нових зелених насаджень в сільських парках, в придорожніх смугах; озеленення вулиць та розширення паркових зон;

Заходи по боротьбі з хворобами дерев, виявлення  сухостоїв на території населених пунктів;

Заходи з проведенням робіт пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм.

-    Утримання клумб, квітників парків та скверів .

 

3. Раціональне використання і зберігання побутових відходів

 

 -  Розробити «Схеми санітарного очищення території ОТГ»

 -  Придбання контейнерів та машина для перевезення і складування ТПВ.

 - Розпочати роботи з виділення земельної ділянки під  будівництво полігону твердих побутових відходів,

 

4.Покращення водопостачання та водовідведення

- впровадженні нових форм і методів фінансового забезпечення інноваційного розвитку.

- реалізації інноваційно-інвестиційного шляху розвитку підприємств ВКГ у сфері водопостачання та водовідведення

 - створення гнучкої системи співпраці між приватним сектором і державою, у рамках якої комерційні прагнення ділових структур можуть ефективно поєднуватися з вирішенням ключових загальнонаціональних завдань щодо впровадження інновацій у сферу водопровідно-каналізаційного господарства

- залучення ініціативних груп мешканців громади для проведення робіт по каналізуванню та їх співфінансування;

- зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, зменшення попадання фекальних стоків у підземні води та поверхневі водотоки, ліквідація вигрібних ям;

- забезпечення протягом 2019-2020 років фінансування робіт згідно програми по каналізуванню;

- щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування Програми з метою визначення першочергових заходів.

 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів сільського  бюджету та бюджети інших рівнів (обласний фонд охорони навколишного природного секредовища),  інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

 - збори за забруднення навколишнього природного середовища, відповідно до статті 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.

 - цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Головним розпорядником коштів є Зайцівська сільська рада.

Замовником та організатором виконання робіт є  Зайцівська сільська рада та КП “Господар”, які замовляють проектно-кошторисну документацію, укладють угоди на виконання робіт.

Перелік об’єктів для виконання робіт визначається Замовником за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестицій.


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ. 

 

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

– зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;

– попередження забруднення поверхневих і підземних вод внаслідок покращення роботи міських очисних споруд, реконструкції  існуючих і будівництва нових

каналізаційних мереж;

- залучення приватних інвестицій та відповідно покращення фінансово-господарського становища  підприємств ВКГ

 - вдосконалення діючого порядку ціноутворення на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, а саме – перехід до стимулюючого тарифоутворення.

- збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної   води;

- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

- зменшення кількості захоронення промислових і твердих побутових відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного збору відходів, будівництва об’єктів поводження з відходами (ліній з переробки та утилізації відходів).

- покращення стану зелених насаджень на території Зайцівської сільської ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з карантинними рослинами, озеленення вулиць на території ради

покращення технічного стану та благоустрою водойм для якісної подальшої експлуатації їх;


Секретар                                                                                   І.М.ЛЕВАДА

 
 

Додаток 3

до рішення №341-21/VІІ від 11 липня 2019 року 

 

 ЗАХОДИ 

до  Програми охорони навколишнього природного середовища 

на території Зайцівської  сільської ради на  2019-2021 роки

 

№п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Джерело фінансування

Відповідальні виконавці


1

2

3

4

5

1

Озеленення вулиць на території громади, розширення паркових зон

2019-2021 роки

місцевий бюджет


Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, КП «Господар»

2

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев та обрізання гілок дерев

      2.1.в житлових масивах та вздовж вулиць;

     2.2. на території парків населених пунктів.

2019-2021 роки

місцевий бюджет


Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, КП «Господар»

3

Боротьба з карантинними рослинами:

3.1. розроблення технології

    внесення гербіцидів по

    кожній площі індивідуально     

3.2. придбання та внесення 

      гербіцидів

3.3. косіння вручну та механічними транспортними засобами   

2019-2021 роки

місцевий бюджет, власні кошти підприємств та організацій на території ОТГ, місцевих мешканців


Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, КП «Господар». підприємства та організації на території ОТГ, місцеві мешканці

4

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2019-2021 роки

місцевий бюджет


Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, КП «Господар»

5.

Утримання газонів та узбіч центральних доріг, парків та скверів

2019-2021 роки

місцевий бюджет


Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, КП «Господар»

6.

Роботи  пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм на території ОТГ

2019-2021 роки

місцевий бюджет, кошти орендарів водних об’єктів


Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, КП «Господар», орендарі водойм

     9.

Реконструкція мереж централізованого водопостачання в населених пунктах ОТГ 

2019-2021 роки

місцевий бюджет, обласний фонд охорони навколишнього середовища

Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, залучені спеціалізовані підприємства

10.

Реконструкція систем водовідведення

2019-2021 роки

місцевий бюджет, обласний фонд охорони навколишнього середовища

Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, залучені спеціалізовані підприємства

Секретар                                                                              І.М.ЛЕВАДА
 
 

Додаток 3

до рішення №341-21/VІІ від 11 липня 2019 року 

 

 Паспорт 

програми охорони навколишнього природного середовища

на території Зайцівської сільської ради

на 2019-2021 роки

 

 • 1.Ініціатор розроблення Програми                                
 • Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради
 • 2.Дата, номер документу про затвердження                                       
 • Рішення сесії  №341 від-21/VІІ від 11 липня 2019 року

 • 3.Розробник Програми                                                   
 • Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради
 • 4.Відповідальний виконавець  програми                        
 • Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради
 • 5. Учасники Програми                                                      
 • Виконавчий комітет Зайцівської сільської ради, КП «Господар», організації та підприємства на території сільської ради, залучені спеціалізовані підприємства

 • 6.Термін реалізації Програми                                             
 • 2019-2021 роки

 • 7.Обсяг фінансового ресурсу
 •    Програми на 2019 рік                                                                           

Секретар                                                                                    І.М.ЛЕВАДА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux