Зайцівська сільська рада
Синельниківський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 31 серпня 2018р.№ 154-10/VII
Про затвердження Положення про порядок зняття з балансу Зайцівської сільської ради та інших підприємств
Опубліковано 31 серпня 2018

УКРАЇНА

ЗАЙЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Синельниківського району Дніпропетровської області

10 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про

порядок зняття з балансу Зайцівської

сільської ради та інших підприємств,

установ та організацій житлових

будинків, у яких приватизоване або

викуплене житло та передачу їх у власність

громадянам, юридичним особам

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Положення про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян", затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.12.2009 № 396, керуючись ст. 26, п.1,2,5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська  рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 • Затвердити Положення про порядок зняття з балансу Зайцівської сільської ради та інших підприємств, установ та організацій житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам (додаток 1).

2. Оприлюднити Положення на дошці оголошень сільської ради та в засобах масової інформації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та зовнішнього співробітництва (голова комісії Тернова Т.О.).

 • Сільський голова                                                                В.Д.ХОРІШКО

с. Зайцеве

25 червня 2018 р.

№154-10/VIІ

Додаток 1
до рішення №154-10/VІІ                                                         від 25 червня 2018 року

 


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок зняття з балансу Зайцівської сільської ради та інших підприємств, установ та організацій житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам

1. Положення про порядок зняття з балансу житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам (надалі-Положення) складене відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", Положення про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.12.2009 № 396, та визначає порядок зняття з балансу Зайцівської сільської ради та інших підприємств, установ та організацій (далі балансоутримувачів) житлових будинків, у яких на 100 % приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам.

2. Зняттю з балансу житлових будинків, приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення та передачу їх громадянам, юридичним особам, підлягають одно-багатоквартирні будинки.

3. Передача житлового будинку власникам приватизованого або викупленого житла, нежитлових приміщень здійснюється за письмовою заявою (додаток 1) всіх повнолітніх співвласників квартир, власників викуплених приміщень.

4. Передача житлового будинку власникам приватизованого (викупленого) житла, нежитлового приміщення здійснюється безоплатно відповідно до рішення виконавчого комітету сільської ради.

5. Після прийняття  рішення про зняття з балансу житлового будинку у якому приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, Зайцівська сільська рада (підприємство, організація, установа) здійснює списання з основної діяльності приватизованого житла і передає будинок за актом приймання — передачі (додаток 2) власникам приватизованого житла, нежитлового приміщення. Акт прийому-передачі та акт списання з будинку  балансу Зайцівської сільської ради (підприємства, організації, установи) передається на зберігання в бухгалтерію Зайцівської сільської ради (підприємства, організації, установи).   

6. Вартість приватизованого житла, яке підлягає списанню, визначається балансовою вартістю одного квадратного метра площі житлового будинку на момент списання і загальної площі приватизованого житла.

Секретар                                                      І.М.Левада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1
                                                                                                                  до ПОЛОЖЕННЯ

Зайцівському сільському голові
_______________________________або

Керівнику підприємства, організації, установи ­­­­­______________________________

від власників (співвласників) житлового (нежитлового) приміщення , що знаходиться  в будинку №______  по вул. _____________________за адресою:    ______________________________

                                                                 прізвище, ім’я, по батькові, телефон

______________________________

 

ЗАЯВА

            Просимо зняти з балансу сільської ради (підприємства, організації, установи) житловий будинок №______  по вул. ___________________, в_________________________Синельниківського району Дніпропетровської області,  у якому нами приватизоване (викуплене) житло, нежитлові приміщення, та передати його нам у власність у зв’язку з тим, що ми надалі зобов’язуємося самі експлуатувати та утримувати  будинок, здійснювати ремонт та благоустрій (або вказати інші аргументи) у відповідності до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".
При передачі у власність будинку зобов’язуємося здійснювати утримання його відповідно до вимог діючих Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинкових територій та інших вимог чинного Закону України.

Додатки (завірені особисто):

копія правовстановлюючих документів;

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду.

Підписи співвласників квартир,

Нежитлових приміщень

Юридичних осіб

________________________

"_____" ______________ 201__р.


                                                                                     Додаток  2
                                                                                                              до ПОЛОЖЕННЯ

                                                                    "ПОГОДЖУЮ"

Перший заступник Зайцівського сільського голови______________

або

                                                                    "ПОГОДЖУЮ"

Керівник підприємства, організації, установи (балансоутримувач)_____________

      

                                                                    "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Зайцівський сільський голова

__________________

                                                                    "____" ____________ 201__ р.

А К Т

передачі-приймання будинку №______ на вул._____________ у власність громадянам (юридичним особам)

Діючи на підставі (назва розпорядчого документа), комісія  від представників:

балансоутримувача - Зайцівської сільської ради  - у складі , затвердженому рішенням сесії Микулинецькоїселищної ради від «____» _________2018 р. № _____,  на балансі якої знаходиться житловий будинок;

 від мешканців, юридичних осіб згідно рішення загальних зборів співвласників будинку у складі (копія протоколу загальних зборів додається до акту):

здійснила передачу-приймання житлового будинку №____  по вул______________ в  ________________ Синельниківського району Дніпропетровської області  в управління та у власність співвласників будинку громадянам (юридичним особам):


I. Загальна характеристика будинку


1. Рік побудови _________________________
2. Матеріал стін (цегляні, панельні тощо)__________
3. Кількість поверхів _________________________
4. Наявність підвалу, мезоніну __________________
5. Об’єм будинку ___________________________
6. Вартість будинку:
балансова вартість _________________________
залишкова вартість _________________________
фізичний знос __________________________
7. Загальна площа __________________________
в т.ч.: підвалу __________________________
I поверху __________________________
II поверху _________________________
III поверху __________________________
8. Кількість квартир __________________________
9. Кількість мешканців ________________________
10. Площа нежитлова ________________________

II. Технічний стан частини будинку та конструкції

Основні конструктивні елементи знаходяться у задовільному стані

№№ з/п

Найменування
конструктивних
елементів

Характеристика
конструктивних
елементів
(матеріалів)

Техстан
конструктивних
елементів

Примітка
1
2
3
4
5
1
Фундамент
Цегляний-стрічковий


2
Стіни і перегородки
Цегляні


3
Фасади
Оцинкований


4
Перекриття
Дерев’яне


5
Покрівля
Металева


6
Підлога
Дощата, паркетна


III. Технічний стан інженерного обладнання

№№
з/п
Найменування
інженерного
обладнання
Характеристика
інженерного
обладнання
Технічний стан Інженерного обладнання
Примітка
1
2
3
4
5
1
Центральне опалення
Відсутнє


2
Водопровід
Є (зовнішній)


3
Гаряче водопостачання
Відсутнє


4
Каналізація
Є (зовнішня)


5
Газообладнання
Є (зовнішнє)


6
Вентиляція
Є


7
Електрообладнання
Є


IV. Благоустрій

1. Подвір’я
Відмостка _________________________________________________________
Зелені насадження _________________________________________________
Прилегла територія вулиці ___________________________________________

V. Висновок комісії щодо стану будинку

__________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ. Рішення комісії

Будинок №______ по вул.  _____________в   ________________ Синельниківського району Дніпропетроської області    вважати переданим у власність громадянам (юридичним особам).

Зауваження:
Будинок передали:
Представники балансоутримувача
__________________________


Будинок прийняли:
Представники від мешканців
(юридичних осіб)

                   

 

 

 

Секретар                                                            І.М.Левада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до рішення Зайцівської сільської ради "Про затвердження Положення про порядок зняття з балансу Зайцівської сільської ради та інших підприємств, установ та організацій житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

         На даний час чинним законодавством процедура зняття з балансу комунального підприємства малоквартирних житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передача їх у власність громадянам, юридичним особам не врегульована. З метою вирішення зазначеного питання розроблено відповідне положення про порядок знаття з балансу комунального підприємства одно-семи квартирних житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам.

         Відповідно до рішення Конституційного Суду від 02.03.2004 р. № 4-рп/2004 та Положення про порядок передачі квартир(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян від 16.12.2009 р. № 396 у яких вказується, що допоміжні приміщення передаються у спільну власність громадянам одночасно з приватизацією ними квартир. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.

2. Цілі державного регулювання

         Забезпечення ефективного використання майна комунальної власності, встановлення єдиного порядку передачі малоквартирних будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та економічно невигідно створювати ОСББ, у власність громадянам.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

         Врегулювання питання запропоноване чинним законодавством не вирішує проблеми утримання мешканцями малоквартирних будинків. Так, як в таких будинках, де приватизовані всі житлові та нежитлові приміщення у зв'язку з невеликою кількістю мешканців економічно не вигідно створювати ОСББ.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

         Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить вдосконалити систему управління майном, що належить до комунальної власності Зайцівської сільської ради. Дiя регуляторного акту поширюється на малоквартирні житлові будинки, де приватизовані або викуплені всі житлові та нежитлові приміщення, що належать до комунальної власностi територiальної громади.

         Регуляторний акт доводиться до вiдома суб'єктiв вiдносин через засоби масової інформації шляхом друку в регіональних засобах масової інформації.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

         Регуляторний акт забезпечує єдиний підхід до передачі малоквартирних будинків у яких недоцільно створювати ОСББ у власність громадянам.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

         Впровадження цього регуляторного акта дозволить покращити процес передачі малоквартирних житлових будинків, де приватизовані або викуплені всі житлові та нежитлові приміщення, у власність громадянам, юридичним особам та визначити єдиний порядок зняття з балансу ради (підприємств, організацій, установ)  таких житлових будинків.

         Даний регуляторний акт додаткових витрат не принесе, а дозволить вдосконалити систему управління майном, що належить до комунальної власності Зайцівської сільської ради та підприємств, організацій, установ, а також зменшити обсяги витрат з місцевого бюджету на утримання будинків. Мешканці таких будинків отримають змогу самостійно управляти будинком.

7. Строк дії регуляторного акта

         Термін дії регуляторного акта не обмежується. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності та з врахуванням змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта:

 • кількість знятих з балансу Зайцівської сільської  ради (підприємств, організацій, установ) малоквартирних будинків;
 • сума коштів з місцевого бюджету (підприємств, організацій, установ)  на утримання житлового фонду, грн.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

         Здійснення відстеження результативності даного рішення буде проводитися на підставі аналізу суми коштів з місцевого бюджету та підприємств, організацій, установ  на утримання житлового фонду та кількості знятих з балансу Зайцівської сільської ради  малоквартирних будинків.

         Цільова група: мешканці та суб'єкти підприємницької діяльності, які є власниками приміщень у малоквартирних житлових будинках Зайцівської сільської ради.

         Відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене після набрання ним чинності, повторне відстеження результативності буде проведене через 2 роки після набрання чинності регуляторним актом.        

Термін обговорення проекту -- 1 місяць з дня його опублікування

Пропозиції і зауваження просимо в письмовій формі надсилати за адресою: 52514  с. Зайцеве,   вул. Центральна, 10,

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux