Зайцівська сільська рада
Синельниківський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 15 листопада 2017р.№ 13-1/VII
Про початок реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради шляхом приєднання до Зайцівської сільської ради
Опубліковано 24 листопада 2017

УКРАЇНА

Зайцівська сільська рада

Синельниківського району Дніпропетровської області

І сесія  VII скликання

 

РІШЕННЯ

Про початок реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради шляхом приєднання до Зайцівської сільської ради  

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5 на підставі рішення Зайцівської сільської ради від 14 листопада 2017 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Зайцівської сільської ради», Зайцівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

        

 • Почати процедуру реорганізації Кислянської сільської ради (ЄДРПОУ 04339416), місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд.10, с. Кислянка, Синельниківського району, Дніпропетровської області, 52512) шляхом приєднання до Зайцівської сільської ради (ЄДРПОУ 04339401), місцезнаходження: вул. Центральна, буд.10, с. Зайцеве, Синельниківського району, Дніпропетровської області, 52514).
 • Зайцівська сільська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків  Кислянської сільської ради.
 • Почати процедуру реорганізації Майської сільської ради (ЄДРПОУ 04339439), місцезнаходження: вул. Шевченко, буд.7, с. Майське, Синельниківського району, Дніпропетровської області, 52511) шляхом приєднання до Зайцівської сільської ради (ЄДРПОУ 04339401), місцезнаходження: вул. Центральна, буд.10, с. Зайцеве, Синельниківського району, Дніпропетровської області, 52514).
 • Зайцівська сільська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків  Майської сільської ради.
 • Утворити Комісію з реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради у складі:
 • Голова комісії: Хорішко Володимир Дмитрович (ІПН 2152112612) – Зайцівський сільський голова
 • Заступник голови комісії: Чумак Дмитро Валентинович (ІПН 3485703075) – заступник Зайцівського сільського голови з питань гуманітарної та соціальної діяльності виконавчих органів Зайцівської сільської ради
 • Член комісії: Гришанова Ірина Григорівна (ІПН 2495206966) – головний бухгалтер Зайцівської сільської ради
 • Член комісії: Галієв Накіп Габдрашидович (ІПН 2298407436) – в.о. старости сіл Кислянка, Надеждівка, Хорошеве, Кам’януватка Зайцівської сільської ради
 • Член комісії: Шмалько Оксана Михайлівна (ІПН 2889506926) – головний бухгалтер Кислянської сільської ради     
 • Член комісії: Варахоба Наталія Іллівна (ІПН 2383707124) – в.о. старости сіл Майське, Максимівка, Романівка, Нове, Новомиколаївка, Козачий Гай Зайцівської сільської ради
 • Член комісії: Шкарбан Людмила Олександрівна (ІПН 2403614941) – головний бухгалтер Майської сільської ради.
 • Покласти на Комісію з реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Кислянської сільської ради та Майської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.
 • Наділити правом другого підпису на рахунках Кислянської сільської ради члена комісії Шмалько Оксану Михайлівну - головного бухгалтера Кислянської сільської ради та правом другого підпису на рахунках Майської сільської ради члена комісії Шкарбан Людмилу Олександрівну - головного бухгалтера Майської сільської ради.
 • Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Кислянської сільської ради та Майської сільської ради.
 • Затвердити План заходів з реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради (додаток 1).
 • З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Кислянської та Майської сільських рад надати право Зайцівському сільському голові здійснювати без погодження з Зайцівською сільською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради.
 • Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 • Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2017 р. під час діяльності рад, що приєднуються до Зайцівської сільської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 • Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Кислянської та Майської сільських рад станом на 31.12.2017 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Зайцівській сільській раді.
 • Визначити відповідальним за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Кислянської сільської ради станом на 31.12.2017 р. до Зайцівської сільської ради в.о. старости сіл Кислянка, Надеждівка, Хорошеве, Кам’януватка Зайцівської сільської ради Галієва Накіпа Габдрашидовича.
 • Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Майської сільської ради станом на 31.12.2017 р. до Зайцівської сільської ради в.о. старости сіл Майське, Максимівка, Романівка, Нове, Новомиколаївка, Козачий Гай Зайцівської сільської ради Варахобу Наталію Іллівну.
 • Уповноважити Зайцівського сільського голову затвердити від імені Зайцівської сільської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Кислянської та Майської сільських рад станом на 31.12.2017 р.
 • Секретарю виконавчого комітету Зайцівської сільської ради – Леваді Інні Михайлівні у строк до 31.01.2018 р. подати Зайцівському сільському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Кислянської та Майської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 • Зайцівському сільському голові не пізніше 18.12.2017 р. утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Кислянської та Майської сільських рад та забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Зайцівською сільською радою.
 • Голові Комісії з реорганізації Хорішко Володимиру Дмитровичу забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Зайцівську сільську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на Зайцівського сільського голову.

 

Сільський голова                                                               В.Д. Хорішко

                                                                     

                                                                 

с. Зайцеве

15.11.2017 р

№ 13 – 1/VII


                                                                                                Додаток 1 до рішення № 13

                                                                                                Зайцівської сільської ради

                                                                                                від «15» листопада 2017 р.

План заходів з реорганізації

Кислянської сільської ради та Майської сільської ради

 

№ з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Кислянської сільської ради станом на 31.12.2017 р. Зайцівській сільській раді

До 05.01.2018 р.

Комісія

2

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Майської сільської ради станом на 31.12.2017 р. Зайцівській сільській раді

До 05.01.2018 р.

Комісія

3

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Кислянської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.

До 05.01.2018 р. включно

Комісія

4

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Майської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.

До 09.01.2018 р. включно

Комісія

5

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Кислянської сільської ради Зайцівській сільській раді

До 05.01.2018 р. включно

Комісія

6

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Майської сільської ради Зайцівській сільській раді

До 09.01.2018 р. включно

Комісія

7

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Зайцівській сільській раді

10.01.2018 р.

Голова Комісії

8

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Кислянської сільської ради Зайцівській сільській раді після затвердження відповідного передавального акту

До 18.01.2018 р. включно

Комісія

9

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Майської сільської ради Зайцівській сільській раді після затвердження відповідного передавального акту

До 18.01.2018 р. включно

Комісія

Секретар                                                                                      І.М. Левада

 


                                                                                               Додаток 2 до рішення № 13

                                                                                               Зайцівської сільської ради

                                                                                               від «15» листопада 2017 р.

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

с. Кислянка                                                                                                   «____» січня 2018 року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради, створеної рішенням Зайцівської сільської ради від 15.11.2017 р. № 9, у складі:

Голови комісії: ______________________________

Заступника голови комісії: ____________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

Члена комісії: _______________________________

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про наступне:

Зайцівська сільська рада (ЄДРПОУ 04339401), місцезнаходження: вул. Центральна, буд.10, с. Зайцеве, Синельниківського району, Дніпропетровської області, 52514) внаслідок реорганізації Кислянської сільської ради (ЄДРПОУ 04339416), місцезнаходження: вул. Виконкомівська, буд.10, с. Кислянка, Синельниківського району, Дніпропетровської області, 52512) шляхом приєднання до Зайцівської сільської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Кислянської сільської ради, а саме: 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

- основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

1.3. Грошових коштів  – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

1.5. Кредиторської заборгованості  – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

Разом із майном Кислянської сільської ради Зайцівська сільська рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради:

Голова комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Заступник голови комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Від імені Зайцівської сільської ради прийняла 

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

 


_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)


_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)


_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)Додаток 1 до Передавального акту Кислянської сільської ради. Необоротні активи


№ з/п

Рахунок, субрахунок

Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта

(пооб’єктно)

Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлення

Номер

Один. вимір.

За даними бухгалтерського обліку

Інші відомості


інвентарний/номенклатурний

заводський

паспорта


кількість

первісна (переоцінена) вартість

сума зносу (накопиченої амортизації)

балансова варітсь

строк корисного використання


1

 

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

161010

Інвестиційна нерухомість1011

Земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1012

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1013

Будинки, споруди та передавальні пристрої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1014

Машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1015

Транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1016

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1017

Тварини та багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1018

Інші основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 101 «Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів»

 

 

 

 

 

 1111

Музейні фонди1112

Бібліотечні фонди1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття1115

Інвентарна тара1116

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення1117

Природні ресурси1118

Інші необоротні матеріальні активиРАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 111 «Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»

 

 

 

 

 

 1211

Авторські та суміжні з ними права1212

Права користування природними ресурсами


 

1213

Права на знаки для товарів і послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1214

Права користування майном1215

Права на об'єкти промислової власності1216

Інші нематеріальні активиРАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 121 «Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»
УСЬОГО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Додаток 2 до Передавального акту Кислянської сільської ради «Запаси»


з/п

Рахунок, субрахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

За даними бухгалтерського обліку

Інші відомості або примітки

найменування, вид, сорт, група

(за кожним найменуванням)

номенклатурний номер (за наявності)

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1511
Продукти харчування
1512
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1513
Будівельні матеріали
 

 

 

 

 

 

 


1514
Пально-мастильні матеріали
 

 

 

 

 

 

 


1515
Запасні частини
 

 

 

 

 

 

 


1516
Тара
1517
Сировина і матеріали
1518
Інші виробничі запаси
РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 151 «Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів»


1713
Поточні біологічні активи рослинництва
1714
Поточні біологічні активи тваринництва
РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 171 «Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів»


1811
Готова продукція
1812
Малоцінні та швидкозношувані предмети[1]
1814
Державні матеріальні резерви та запаси
1815
Активи для розподілу, передачі, продажу
1816
Інші нефінансові активи
РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 181 «Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів»


УСЬОГО ЗАПАСІВ

 

 

 

 

                    

Додаток 3 до Передавального акту Кисянської сільської ради. Грошові документи, бланки документів суворої звітності

№ з/п

Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності (за кожним документом, бланком)

За даними бухгалтерського обліку


номер і серія

номінальна
вартість

кількість1

2

6

7

8


1


2


3


РАЗОМ ЗА субрахунком 2213 «Грошові документи в національній валюті», 1816 «Інші нефінансові активи»
 
 
 

Додаток 4 до Передавального акту Кислянської сільської ради. 

Грошові кошти на рахунках

№ з/п

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Номер рахунку

Код або назва валюти

Сума

1

2

6

7

8

1

2

3

РАЗОМ ЗА субрахунком 2313 «Реєстраційні рахунки», 2314 «Інші рахунки в Казначействі»
 

 

 

 Додаток 5 до Передавального акту Кислянської сільської ради. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебітор

Дата виникнення заборгованості

Сума заборгованості

Найменування субрахунку бухгалтерського обліку

найменування

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Разом дебіторська заборгованість

 

 

 

 


Кредитор

Дата виникнення заборгованості

Сума заборгованості

Найменування субрахунку бухгалтерського обліку

найменування

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом кредиторська заборгованість

 

 

 

 

Додаток 6 до Передавального актуКислянської сільської ради. 

Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання


з/п

Матеріальні цінності, на відповідальному зберіганні

Позабалансовий рахунок

Інвентарний/ номенклатурний номер
(за наявності)

Одиниця виміру

За даними бухгалтерського обліку

Дата приймання  цінностей на зберігання

Місце зберігання (склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження)

Найменування постачальника

ЄДРПОУ (Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Кіл-ть

Вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

3

Разом
0

0
                                                                                              Додаток 3 до рішення № 13

                                                                                              Зайцівської сільської ради

                                                                                              від «15» листопада 2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зайцівський сільський голова

______________/Хорішко В.Д.

       (підпис)

« ____» ___________ 2017 року

   м.п.

 

АКТ

 приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності 

________________ сільської ради станом на 31.12.2017 р.

 

«___» ____________ 2017 року                                                                                      № ____

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – Кислянської сільської ради шляхом приєднання до Зайцівської сільської ради голова Комісії з реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради ______________________________ передає, а __________________________________________________________________________________

(посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради ОТГ)

приймає документи згідно з переліком:

Документи, не завершені в діловодстві ____________ сільської ради:

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

 

Архів _______________ сільської ради:

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

Передавання здійснив
Голова Комісії з реорганізації
Кислянської сільської ради та Майської сільської ради
_______________ /___________________
          (підпис)                              (ПІБ)

Приймання здійснив
__________________________________[2]
Зайцівської сільської ради
_______________ /___________________
          (підпис)                              (ПІБ)


 [1] Відображаються тільки ті МШП, які знаходилися на складі, тобто не передані в експлуатацію. Пам’ятайте: вартість МШП, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. Тож, на передані в експлуатацію придатні до подальшого використання МШП слід скласти окрему відомість, де зазначити найменування та кількість переданих МШП.

   

 [2] Вказується посада особи ради ОТГ, яка приймає документи. Як правило, це - керівник підрозділу, який відповідає за ведення діловодства у раді. Якщо у раді є окремий архівний підрозділ, то робите окремий акт на передачу документів, незавершених в діловодстві ради, а окремо акт про передачу архіву такої ради. Ще раз нагадуємо, що якщо у раді ОТГ є цілий архівний підрозділ, то приймати документи від ради ОТГ краще колегіально. Тоді, відповідно, треба вказувати у рішенні про реорганізацію рад, що не одна особа приймає документи, а комісія з працівників архівного підрозділу та поправити текст акту, зразок якого ми розглядаємо.

   

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux