Статут
опубліковано 04 вересня 2018 року о 17:13

Статут

Зайцівської об’єднаної територіальної громади

Зайцівська сільська рада від імені територіальної громади, всіх мешканців сіл Зайцеве, Калинівка, Кам’януватка, Кислянка, Козачий Гай, Красне, Майське, Максимівка, Надеждівка, Нове, Новомиколаївка, Очеретувате, Романівка, Тернове, Хорошеве, виражаючи волю територіальної громади, прагнучи:

створити правові основи громадської єдності та ефективного управління територіальною громадою,

забезпечити достойний рівень комунальних, соціальних, гуманітарних та інших послуг в межах території громади,

зберегти для майбутніх поколінь історичні, культурні та природні надбання,

сформувати бережливе ставлення всіх мешканців громади до власних та колективних ресурсів,

зберегти та посилити місцевий патріотизм,

пам’ятаючи про свою відповідальність перед Богом та громадою;

керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого  самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні»,

приймає цей Статут, як основний правовий акт територіальної громади.

Розділ 1.Базові засади ОТГ

Глава 1.Склад ОТГ

Стаття 1.Населені пункти в складі ОТГ

Зайцівська сільська об’єднана територіальна громада (далі – ОТГ) утворена відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» рішенням сесії Зайцівської сільської ради № 13-1/VII «Про початок реорганізації Кислянської сільської ради та Майської сільської ради шляхом приєднання до Зайцівської сільської ради», прийнятим 15.11.2017 року.

Зайцівська сільська рада включає в себе 15 сіл: Зайцеве, Калинівка, Кам’януватка, Кислянка, Козачий Гай, Красне, Майське, Максимівка, Надеждівка, Нове, Новомиколаївка, Очеретувате, Романівка, Тернове,  Хорошеве. 

Адміністративний центр громади – село Зайцеве Синельниківського району Дніпропетровської області.

Стаття 2.Межі території громади та її географічне положення

ОТГ входить до складу Синельниківського району Дніпропетровської області. 

Адміністративний центр ОТГ – село Зайцеве, розташоване на відстані 15 км на північний схід від районного центру м. Синельникове, на відстані 45 км на схід від обласного центру м. Дніпро.

Територія  ОТГ є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися (сіл Зайцеве, Кислянка, Майське).

ОТГ межує з територіями: 

На заході – Іларіонівської селищної об’єднаної територіальної громади та неприєднаної Дерезуватської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області.

На півночі – Межиріцької селищної об’єднаної територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області.

На сході – Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади Павлоградського району.

На півдні – Раївської та Роздорської сільських об’єднаних територіальних громад, а також неприєднаної Писарівської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області.

Стаття 3.Соціально-економічні характеристики ОТГ

ОТГ має паспорт громади, в якому в розрізі сіл та громади в цілому відображається:

демографічний склад населення;

структура земель;    

показники землекористування;

об’єкти соціальної сфери та їх загальні характеристики (бібліотеки, Будинки культури, медичні заклади, аптеки, дошкільні заклади, школи, ринки, пам’ятники історії, культури, архітектури, зони  відпочинку, адміністративні споруди); 

показники соціальної підтримки населення (субсидії, обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян);

характеристики інфраструктури;

структура бізнес-середовища.

Паспорт ОТГ оновлюється та затверджується рішенням виконкому Зайцівської сільської ради щорічно станом на 1 січня поточного року.

Паспорт ОТГ є офіційним джерелом довідкової інформації про ОТГ.

Паспорт ОТГ оприлюднюється на сайті ОТГ  протягом десяти робочих днів від дати його затвердження виконкомом ради ОТГ

Стаття 4.Приєднання та вихід громад населених пунктів з ОТГ

Територіальні громади, що добровільно об’єдналися в ОТГ, можуть вийти з її складу в порядку, визначеному законодавством України.

До складу ОТГ можуть приєднуватися територіальні громади, які мають спільну з ОТГ межу і за перспективним планом формування територій громад Дніпропетровської області відносяться до ОТГ. Порядок приєднання до ОТГ інших територіальних громад визначається законодавством України.

Реорганізація Зайцівської сільської ради, в разі приєднання до неї інших сільських рад, не відбувається. Змінюються лише відомості про неї, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Глава 2.Члени ОТГ

Стаття 5.Членство в ОТГ

1.     Членами ОТГ є особи, які, відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України, зареєстрували своє місце проживання в одному з населених пунктів ОТГ.

2.     Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах ОТГ, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи ОТГ здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території ОТГ та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

3.     Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах ОТГ, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Територіальної громади, користуються усіма правами членів Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання. Рішенням органів місцевого самоврядування Територіальної громади для цієї категорії осіб може встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах із членами територіальної громади.

Стаття 6.Права членів ОТГ

1. Основні права членів ОТГ передбачені Конституцією та законами України. Крім них,  члени ОТГ мають права на:

1.     забезпеченість якісною питною водою;

2.     якісне електропостачання;

3.     ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць та прибудинкових територій у населених пунктах ОТГ;

4.     забезпеченість належним транспортним сполученням - як внутрішнім так і зовнішнім;

5.     розгалуженість і якість доріг;

6.     освітленість вулиць і під'їздів  до будинків у темну пору доби;

7.     забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

8.     ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

9.     наявність умов для своєї зайнятості;

10.   доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

11.   доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

12.   ефективну систему надання побутових послуг;

13.   доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;

14.   забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

15.   забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, тощо);

16.   вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади: лісів, берегів озер тощо.

Зазначений перелік прав членів ОТГ не є вичерпним.

2. Здійснення прав члена ОТГ не повинно реалізовуватись у спосіб, що порушує права та свободи інших осіб та територіальної громади в цілому.

3. Забороняються будь-які обмеження прав членів ОТГ в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, терміну проживання у громаді, за мовними й іншими ознаками

Стаття 7.Обов’язки членів ОТГ

1. Основні обов’язки членів ОТГ передбачені Конституцією та законами України. Крім них, члени ОТГ зобов’язані:

1.     не шкодити довкіллю та утримуватись від дій, що погіршують навколишнє природне середовище, оберігати водні ресурси та зелені насадження від забруднень та знищення;

2.     дотримуватись принципу добросусідства, намагатись будувати відносини з іншими членами громади на основі поваги їхніх прав та узгодження власних інтересів з інтересами інших членів громади та громади в цілому;

3.     толерантно ставитися до усіх членів ОТГ, незалежно від їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

4.     зберігати та розвивати традиції, звичаї та особливості ОТГ та сіл у її складі, шанобливо ставитися до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

5.     оберігати історичні, культурні, природні пам’ятки територіальної громади, дотримуватись правил користування такими пам’ятками, встановленими органами місцевого самоврядування громади;

6.     дбати про збереження традицій територіальної громади та про їх передачу майбутнім поколінням;

7.     сприяти сталому розвитку ОТГ та її сіл;

8.     своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки, збори та інші обов’язкові платежі, оплачувати комунальні послуги, роботи і товари, надані комунальними підприємствами відповідно до рішень сільської ради та договорів з постачальниками послуг, робіт, товарів;

9.     сприяти реалізації права членів ОТГ на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

10.   виконувати рішення сільської ради, ухвалені відповідно до повноважень та процедур, визначених законодавством та цим Статутом;

11.   дотримуватись правил забудови, санітарного стану та інших, що діють на території громади в цілому чи в межах територіальної одиниці громади;

12.   виховувати своїх дітей на принципах патріотизму, любові до малої батьківщини, збереження та примноження місцевих  традицій, дотримання здорового способу життя.

2. Невиконання обов’язків, визначених цією статтею, є підставою для громадського осуду або накладення адміністративних чи інших стягнень(покарань) в порядку, визначеному законами України.

Стаття 8.Єдність прав і обов’язків

1.     Права і обов’язки членів ОТГ взаємопов’язані. Наявність прав породжує необхідність виконання обов’язків.

2.     ОТГ безпосередньо та через створені нею органи забезпечує умови, необхідні для вільного розвитку особистості кожного члена територіальної громади.

3.     Територіальна громада  заохочує своїх членів до активної участі в управлінні громадою та у її розвитку.  

Глава 3.Місцеве самоврядування в ОТГ

Стаття 9.ОТГ - первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

1.     ОТГ - первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на своїй території будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

2.     ОТГ здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Стаття 10.Принципи здійснення місцевого самоврядування в ОТГ

1. Місцеве самоврядування на території громади базується на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. У своїй діяльності сільська рада ОТГ, сільський  голова, депутати ради ОТГ, інші органи та посадові особи, що формуються чи призначаються радою, дотримуються додатково таких принципів:

1) Максимальної ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

2) Сталості - використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

3) Екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватись його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

4) Системності - кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями в просторі та часі;

5) Відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення закритого від громадськості;

6) Громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади, має відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів громади;

7) Єдності – всі рішення, що приймаються,  мають забезпечувати єдність територіальної громади, позитивно  впливати на розвиток усіх поселень, що входять до складу громади, з метою вирівнювання якості життя та можливостей для всіх жителів громади.

3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи несуть відповідальність перед ОТГ за порушення, викладені у частині 2 цієї статті принципів.

Стаття 11.Система місцевого самоврядування в ОТГ

1.     Організація та функціонування системи місцевого самоврядування ОТГ здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

2.     Система місцевого самоврядування ОТГ включає:

територіальну громаду;

внутрішні громади, які утворюють жителі сіл ОТГ;

Раду ОТГ - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє ОТГ та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

сільського голову, який є головною посадовою особою ОТГ;

виконавчі органи Ради ОТГ (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

сільських старост;

органи самоорганізації населення.

3.     Органи та посадові особи місцевого самоврядування у своїй діяльності керуються законами України, цим Статутом та рішеннями сільської ради, прийнятими відповідно до власної компетенції та цього Статуту.

4.     Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування ОТГ здійснюється згідно з законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради ОТГ, які не можуть суперечити цьому Статуту.

5.     В територіальних одиницях, за рішенням ради ОТГ, можуть створюватись територіальні підрозділи виконавчих органів ради ОТГ.

6.     В територіальних одиницях можуть створюватись органи самоорганізації населення, які наділяються частиною повноважень виконавчих органів ради громади та відповідними ресурсами.

Стаття 12.Форми здійснення місцевого самоврядування ОТГ

1.     ОТГ реалізує право місцевого самоврядування відповідно до законодавства та цього Статуту.

2.     Вищими формами безпосереднього здійснення членами ОТГ місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

3.     Формами участі членів ОТГ у підготовці та прийнятті рішень органами місцевого самоврядування та самоорганізації є:

1) громадські слухання;

2) збори громадян за місцем проживання;

3) громадські ініціативи;

4) органи самоорганізації населення;

Стаття 13.Відносини ОТГ, її органів та посадових осіб з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території

1. Взаємовідносини органів і посадових осіб ОТГ з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності ОТГ, відповідні органи і посадові особи ОТГ здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи та  організації громади в інтересах ОТГ у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності ОТГ, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій громади в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи ОТГ будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи ОТГ в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку ОТГ, її населених пунктів;

 - надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку ОТГ;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території ОТГ, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів ОТГ або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території ОТГ нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію ОТГ або її частину.

Стаття 14.Відносини ОТГ, її органів та посадових осіб з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб ОТГ з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах ОТГ.

2. Органи і посадові особи ОТГ здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади,. Органи виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади,  не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб ОТГ акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

3. Органи і посадові особи ОТГ підконтрольні відповідним органам виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади,  лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб ОТГ з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади,  відповідає сільський голова.

Стаття 15.Відносини ОТГ, її органів та посадових осіб з місцевими органами судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів

1. Органи і посадові особи ОТГ сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

2.Сільський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб ОТГ з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 16.Об’єднання та асоціації територіальних громад 

1.     Взаємовідносини ОТГ, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

2.     Рада ОТГ за власною ініціативою, або за ініціативою громади, в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом, може об’єднувати зусилля з органами місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад для вирішення спільних завдань у рамках співробітництва територіальних громад. 

3.     Рада ОТГ, на підставі законодавства України, за результатами та на основі публічного обговорення, в інтересах розвитку ОТГ може приймати рішення про об’єднання з суміжними територіальними громадами в єдину об’єднану громаду.

4.     Рада ОТГ, сільський голова, у порядку, встановленому законодавством України, можуть вступати в договірні відносини з органами місцевого самоврядування територіальних громад України, громад (муніципалітетів) інших країн або їх асоціаціями, входити до всеукраїнських, регіональних асоціацій органів місцевого самоврядування, міжнародних асоціацій .

5.     ОТГ у стосунках із суміжними територіальними громадами дотримується принципів добросусідства та партнерства.

6.     Органи місцевого самоврядування ОТГ дбають про збереження довкілля на зовнішніх межах територіальної громади та здійснюють необхідні кроки для узгодження із суміжними громадами рішень щодо використання земель у примежовій зоні, допомагають фізичним та юридичним особам, що користуються ресурсами ОТГ та суміжних громад у вирішенні питань з органами місцевого самоврядування таких громад.

7.     Рада ОТГ може ініціювати утворення координуючого органу з питань добросусідства разом із радами суміжних громад.

Глава 4.Надбання ОТГ

Стаття 17.Надбання ОТГ

1.     До надбання ОТГ, яке перебуває під опікою громади та її органів місцевого самоврядування належать об’єкти природи та культурної спадщини.

2.     Історичні будівлі, природний ландшафт та сучасна архітектура визначають неповторний образ та характер поселень ОТГ, впливають на формування місцевого патріотизму, мають важливе культурне значення для виховання дітей та молоді.

3.     ОТГ та її органи місцевого самоврядування зобов’язані зберігати для майбутніх поколінь об’єкти надбання громади, визнані такими відповідно до вимог українського законодавства та цього статуту.

4.     ОТГ прагне до збереження самобутності спільнот об’єднаної громади що історично склалися, а також історичних найменувань об’єктів та територіальних одиниць в межах громади.

5.     Органи місцевого самоврядування ОТГ піклуються про задоволення національно - культурних потреб, забезпечення умов для збереження національної ідентичності всіх етнічних груп, що проживають у громаді.

Стаття 18.Природні території та об’єкти, що належать до надбання ОТГ

1. До надбання громади, яке перебуває під особливим захистом громади належать такі природні території та об’єкти:

1) річки, що протікають територією громади та утворені ними стави (річка Татарка у Кислянському старостаті);

2. Сільська рада за власною ініціативою чи за ініціативою членів ОТГ у порядку, визначеному цим Статутом, може прийняти рішення про віднесення до категорії надбання громади інші природні об’єкти та території, що розміщені в межах поселень, чи за їх межами.

3. На плані ОТГ визначаються межі території об’єктів природи, що віднесені до надбання громади.

Стаття 19.Культурна спадщина ОТГ

1. Культурна спадщина ОТГ є частиною її надбання і складається з:

1) пам’яток історії, до яких належать будинки та споруди, окремі поховання та некрополі, місця бойових дій, визначні місця, пов’язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом українців та етнічних груп, що жили чи живуть в ОТГ;

2) об’єктів монументального мистецтва - пам’ятників, пам’ятних знаків;

3) архітектурних об’єктів - до яких належать окремі будівлі, архітектурні споруди, що повністю або частково збереглися в автентичному стані і характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів;

4) об’єктів містобудування - історично сформованих центрів поселень в ОТГ, вулиць, кутків, площ, тощо, що є носіями певних містобудівних ідей;

5) об’єктів археології, до яких належать рештки життєдіяльності людини (нерухомі об’єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, а також пов’язані з ними рухомі предмети), що містяться під земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації;

6) інші об’єкти, які можуть бути визначені такими рішенням сільської ради, зокрема, об’єкти садово-паркового мистецтва, ландшафтні природні території, які мають історичну цінність.

2. Пам’ятки культурної спадщини громади, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, охороняються та використовуються відповідно до закону.

3. Пам’ятки культурної спадщини, віднесені до надбання ОТГ відповідно до цього Статуту, обліковуються виконавчим органом ради, який веде реєстр пам’яток, виготовляє відповідні знаки та забезпечує дотримання режиму їх використання.

Стаття 20.Об’єкти культурної спадщини, що належать до надбання ОТГ

 1. До надбання ОТГ, яке перебуває під особливим захистом громади належать такі об’єкти культурної спадщини:

1) _____ .;

2) _____ .;

3) _____ .;

 (тут дати перелік усіх об'єктів, які можна віднести до об'єктів КС з датою побудови та адресою розміщення)

2. Сільська рада за власною ініціативою, чи за ініціативою членів ОТГ у порядку, визначеному цим Статутом, може прийняти рішення про віднесення до категорії надбання ОТГ інші об’єкти культурної спадщини, що розміщені в межах поселень, чи за їх межами.

3. Об’єкти культурної спадщини ОТГ маркуються відповідним знаком, форма якого визначається виконавчим органом ради ОТГ.

Стаття 21.Користування об’єктами, віднесеними до надбання ОТГ

1. Для задоволення своїх культурних, духовних та освітніх потреб члени ОТГ користуються об’єктами віднесеними до надбання ОТГ, а також поза нею у випадку належності таких об’єктів до власності ОТГ.

2. Обов’язком членів ОТГ, органів місцевого самоврядування, установ та організацій незалежно від форм власності, котрі розміщуються в межах території ОТГ, є збереження цих об’єктів, їх охорона від руйнації, пошкодження, та надмірного користування.

3. При передачі об’єктів, що належать до надбання ОТГ, у власність чи оренду фізичним або юридичним особам, обов’язковим є включення до договору купівлі-продажу чи оренди спеціальних положень, які визначають особливий порядок користування такими об’єктами, а для особливо цінних об’єктів, складається охоронний договір.

4. Охоронний договір передбачає забезпечення новим власником (користувачем):

1) дотримання режимів утримання і використання пам’ятки;

2) своєчасного виконання реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт, робіт з упорядження території пам’ятки, інших визначених чинним законодавством та цим Статутом пам’яткоохоронних заходів;

3) правил доступу до об’єкту жителів ОТГ;

4) періодичного доступу представників виконавчого органу сільської ради до об’єкту обстеження та перевірки дотримання вимог охоронного договору;

5) повідомлення про нововиявлені об’єкти культурної спадщини, в тому числі рухомі предмети у межах території об’єкту;

6) негайного інформування виконавчого органу сільської ради про обставини, які загрожують збереженню об’єкта.

5. Невиконання умов охоронного договору є підставою для визнання договору про відчуження об’єкта чи передачі його в користування недійсним.

6. Для підтримки об’єктів культурної спадщини в задовільному стані та захисту їх від подальших руйнувань з метою забезпечення збереження їх автентичності, забезпечуючи мінімальний вплив у їх наявний вигляд, члени ОТГ можуть організовувати громадські роботи.

7. При відчуженні чи передачі в користування фізичним чи юридичним особам територій навколо об’єктів, що віднесені до надбання ОТГ, має бути передбачено право доступу громадян до об’єкту (земельний сервітут), що закріплюється у договорі.

Стаття 22.Особливості планування територій з об’єктами, що віднесені до надбання ОТГ

1. При плануванні і забудові територій, де розміщуються об’єкти, віднесені до надбання ОТГ, має бути забезпечено збереження цих об’єктів, забезпечення доступу до них та мінімізовано негативний вплив на об’єкти з боку нового будівництва.

2. При підготовці містобудівних документів (генерального плану, детальної схеми планування забудови, зонінгу), обов’язковим є всебічне вивчення можливих впливів нової забудови на збереження об’єктів надбання ОТГ та публічне обговорення цих містобудівних документів за участі мешканців громади, на громадських слуханнях.

Стаття 23.Популяризація надбання ОТГ

1. Перелік об’єктів, що віднесені до надбання ОТГ, є доступним для мешканців громади і розміщується на інформаційному стенді у сільській раді, інших доступних для громадськості місцях.

2. У закладах освіти, що розміщені на території ОТГ, відбувається вивчення історії громади, народних переказів, історичних, культурних та інших джерел щодо об’єктів надбання громади.

3. Органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про надбання ОТГ у засобах масової інформації, в мережі Інтернету, можуть нагороджувати знаками пошани тих, хто найбільше доклав зусиль у пропаганді збереження надбання ОТГ, сприяв виявленню нових об’єктів чи глибокому дослідженню відомих.

Стаття 24.Увічнення пам’яті щодо історичних осіб та подій на території ОТГ

1. ОТГ прагне до відновлення та збереження історичної пам’яті на своїй території через найменування територіальних одиниць або матеріальних об’єктів (навчальні заклади, підприємства, установи, організації, монументи, меморіальні комплекси та інші архітектурні форми).

2. При найменуванні чи перейменуванні перевага надається історичним назвам, що були характерними протягом довгого часу для поселень, що входять до складу громади, Дніпропетровської області та України, при цьому, у назві територіальних одиниць чи матеріальних об’єктів може увічнюватися пам’ять видатних історичних, державних, військових діячів України, захисників України, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, а також подій, які мали історичне значення для ОТГ, Дніпропетровської області  та України в цілому.

2. При прийнятті рішень щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій, пріоритет надається тим із них, які пов’язані з поселеннями, що входять до складу ОТГ та Дніпропетровської області.

3. При прийнятті рішень щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій, не допускається увічнення пам’яті осіб, організацій, політичних партій, які у бездержавний та тоталітарний історичні періоди знищували українську державність, боролись з проявами народного опору окупаційним режимам, брали участь в організації репресій та голоду проти українського народу, вчиненням інших злочинів проти України та українства, людства і людяності, а також тих фізичних осіб - громадян інших держав, які не мають відношення до ОТГ чи України. Не допускається також увічнення в назвах подій, пов’язаних із військовими перемогами над українцями.

4. Присвоєння назв територіальним одиницям та матеріальним об’єктам, фізичним особам можливо не раніше 5 років від смерті цієї фізичної особи, за згодою спадкоємців, якщо такі встановлені.

Глава 5.Ресурси ОТГ та їх використання

Стаття 25.Ресурси ОТГ та загальні принципи їх використання

1. Головним ресурсом ОТГ є її мешканці, і на задоволення їх потреб використовуються інші ресурси громади, до яких належать:

1) природні ресурси: земельні, водні ресурси, надра;

2) нерухоме майно, що є у власності ОТГ чи розміщене на її території;

3) інтелектуальна власність, інше майно, що є у власності чи розпорядженні ОТГ;

4) трудові ресурси;

5) фінансові ресурси, у тому числі кошти місцевого бюджету;

2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані бережливо ставитись до використання ресурсів ОТГ, використовувати їх максимально ефективно, зберігаючи можливості використання основних ресурсів майбутніми поколіннями.

3. Право на розпорядження ресурсами ОТГ належить сільській раді, а у випадках і порядку, визначених законом, її виконавчим органам.

4. Сільська рада може прийняти рішення про визначення об’єктів, що належать до надбання ОТГ, такими, що не підлягають відчуженню.

5. Сільський голова на першій сесії у новому календарному році інформує депутатів місцевої ради про результати управління ресурсами ОТГ у минулому році та оприлюднює перелік об’єктів, що були відчужені чи набуті громадою за цей період.

Стаття 26.Основні засади управління об’єктами комунальної власності

1. Управління об’єктами комунальної власності здійснюється виконавчими органами ради.

2. За потреби, у структурі виконавчих органів ради ОТГ можуть створюватись спеціалізовані структурні підрозділи для управління окремими типами майна та ресурсів ОТГ.

3. Органи місцевого самоврядування, посадові особи ОТГ дбають про збереження та примноження комунального майна та його ефективне використання в інтересах ОТГ.

4. Передача об’єктів комунальної власності в оренду здійснюється, як правило, на конкурсних засадах та відповідно до пріоритетів розвитку ОТГ, визначених стратегічними планувальними документами.

Стаття 27.Комунальні підприємства

1. Для забезпечення жителів ОТГ необхідними послугами, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, можуть створюватись на основі комунального майна та фінансових ресурсів громади комунальні підприємства.

2. Створенню комунального підприємства передує детальне вивчення ринку послуг, оцінка витрат бюджетних ресурсів та можливих інших варіантів вирішення питання надання послуг населенню.

3. Рішення про створення комунального підприємства приймається лише у випадку, коли у сфері діяльності такого підприємства неможливо забезпечити якісне та дешеве надання послуг населенню із застосуванням приватного підприємництва.

4. Комунальні підприємства забезпечують однакову якість послуг, що надаються жителям ОТГ, у всіх її населених пунктах.

5. Старости контролюють якість послуг, що надаються комунальними підприємствами у цих поселеннях та інформують про це сільського голову, виконавчий комітет ради ОТГ.

Стаття 28.Підтримка соціально-орієнтованого підприємництва

1. ОТГ визнає значимість підприємництва для розвитку  громади і створює для цього належні умови.

2. За рішенням сільської ради можуть встановлюватись визначені законом пільги та заохочення для підприємництва, діяльність якого співпадає зі стратегічними планувальними документами ОТГ чи яке має соціально-орієнтований характер.

3. Перегляд ставок та видів місцевих податків, що діють в ОТГ,  так само як і ставок орендної плати, проводиться не більше одного разу на рік і вводиться в дію не раніше, як наступного бюджетного року від дати прийняття такого рішення.

4. Проекти рішень ради ОТГ, що стосуються встановлення, зміни місцевих податків та зборів, орендної плати за використання земель чи комунального майна, підлягають їх обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обговоренню у комісіях ради із залученням до обговорення асоціацій підприємців, громадських організацій, активістів громади.

Стаття 29.Стратегія розвитку громади

1. Сільська рада ОТГ організовує розроблення, обговорення та  приймає стратегію розвитку ОТГ на довгостроковий період.

2. При розробленні стратегії розвитку ОТГ враховуються положення цього Статуту щодо ощадливого та ефективного використання ресурсів ОТГ.

3. Розроблення стратегії розвитку здійснюється відкрито, за участі науковців, підприємців, активістів громади, громадських та інших неприбуткових організацій. 

4. Проект стратегії розвитку ОТГ перед його розглядом сільською радою ОТГ проходить обов’язкову процедуру обговорення на громадських слуханнях, що ініціюються відповідно до цього Статуту сільським головою чи іншими суб’єктами, визначеними Статутом, якщо сільський голова не забезпечує проведення такого обговорення.

5. Стратегія розвитку ОТГ готується таким чином, аби забезпечити збалансований розвиток усіх поселень громади, не допустити руйнування навколишнього природного середовища та має враховувати положення Стратегії розвитку Дніпропетровської області та інших планувальних документів, ухвалених на обласному/районному рівнях.

Стаття 30.Містобудівна документація

1. З метою реалізації стратегії розвитку ОТГ, планування територіального та економічного розвитку, в ОТГ затверджуються містобудівельна документація, визначена законодавством України.

2. Основним видом містобудівної документації, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території ОТГ, є Генеральний план населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах ОТГ з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Рішення про розроблення генерального плану приймає сільська рада ОТГ.

Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються сільською радою ОТГ на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання.

Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

3. На основі генерального плану населеного пункту (у його складі, або як окремий документ), розробляється план зонування території.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

План зонування території затверджується на пленарних засіданнях сільської ради ОТГ протягом 30 днів з дня його подання.

План зонування території не підлягає експертизі.

4. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території, може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Детальний план території у межах населеного пункту розглядається і затверджується виконавчим органом сільської ради ОТГ протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому Законом «Про регулювання містобудівної діяльності» порядку плану зонування території – сільською радою ОТГ.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті ОТГ, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні виконкому Ради ОТГ.

4. Проект генерального плану, план зонування території, проекти інших містобудівних документів перед їх затвердженням сільською радою проходять обов’язкове громадське обговорення за процедурами, визначеними законодавством та цим Статутом.

5. Містобудівна документація є відкритою для громадян. Виконавчий орган сільської ради ОТГ забезпечує доступ жителів територіальної громади до містобудівної документації.

Глава 6.Символіка ОТГ

Стаття 31.Символіка ОТГ

1. Символіка громади складається з герба громади, прапора (хоругви), штандарта сільського голови, гасла, урочистого музичного твору (гімн громади).

2. Символіка громади використовується разом із державною символікою і є обов’язковою для застосування органами місцевого самоврядування та посадовими особами під час проведення офіційних заходів, урочистих подій, святах громади.

3. Символіка підлягає реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Стаття 32.Герб ОТГ

(опис герба)

Стаття 33.Прапор/хоругва ОТГ та штандарт сільського голови

1. Прапором/хоругвою є (опис прапора) 

2. Штандартом сільського голови є квадратне (колір) полотнище, в центрі якого герб ОТГ, супроводжуваний ліворуч і праворуч ______ візерунками з __________. Штандарт має з трьох сторін _______ бахрому.

Стаття 34.Гасло ОТГ

Гаслом ОТГ є «______!»

Стаття 35.Символіка поселень

1.Поселення, які входять до складу ОТГ можуть мати свої власні герби.

2.Затвердження герба поселення здійснюється сільською радою ОТГ за поданням старости села, після обговорення проекту герба на громадських слуханнях, проведених у поселенні відповідно до вимог цього Статуту.

3. Історичні герби, які мали поселення до їх входження  до складу ОТГ, не підлягають перезатвердженню, якщо не було прийнято іншого рішення на загальних зборах жителів цього поселення. 

Стаття 36.Порядок використання символіки ОТГ

1. Герб та прапор ОТГ є обов’язковими атрибутами при проведенні сесій сільської ради і мають розміщуватись у сесійному залі ради ОТГ.

2. Після складання визначеної законом присяги сільського голови, він підходить до прапора ОТГ і промовляє слова гасла «_________!», стає перед прапором ОТГ на ліве коліно і цілує прапор.

3. Герб ОТГ розміщується на офіційних табличках будов, де розміщуються органи місцевого самоврядування та комунальні установи ОТГ, а також на усіх в’їздах на територію ОТГ.

4. Герб громади розміщується на офіційних бланках документів сільської ради.

5. Прапор ОТГ вивішується на будинку сільської ради поряд із державним прапором України зліва від нього, при цьому прапор ОТГ не може бути більшим за розміром від державного прапора.

6. Штандарт сільського голови розміщується в місцях офіційної присутності сільського голови: в робочому кабінеті, сесійній залі ОТГ, на урочистих та офіційних заходах.

7. Порядок використання символіки ОТГ іншими суб’єктами визначається окремим рішенням сільської ради.

8. Герби поселень, що входять до складу ОТГ, використовуються поряд із символікою громади на святах цих поселень, будівлях комунальної власності, що знаходяться у цих поселеннях.

Стаття 37.Свята ОТГ (визначні події, фестивалі)

1. Головним святом ОТГ є День громади, який відзначається щорічно 16 листопада.

2. За рішенням сільської ради, після громадського обговорення, можуть встановлюватись інші свята ОТГ, відкриватись фестивалі, карнавали, традиційні народні гуляння.

Стаття 38.Знаки пошани ОТГ

1. В ОТГ встановлюються такі знаки пошани/відзнаки:

1) надання звання «Почесний громадянин Зайцівської об’єднаної територіальної громади»;

2) занесення на Дошку пошани;

3) нагородження Почесною грамотою сільського голови;

4) надання права на використання елементів символіки ОТГ для реклами особливо якісної продукції, що виробляється на підприємствах, розміщених в ОТГ .

2. Сільська рада може встановлювати інші відзнаки за особливі заслуги у сфері благодійництва, підтримання санітарної чистоти.

Стаття 39.Звання «Почесний громадянин Зайцівської об’єднаної територіальної громади»

1. Звання «Почесний громадянин Зайцівської об’єднаної територіальної громади» присвоюється рішенням сільської ради членам ОТГ, людям, які довгий час працювали у громаді і внесли найбільший внесок у її розвиток, сприяли вирішенню складних проблем в інтересах усієї ОТГ.

2. Присвоєння звання супроводжується врученням спеціального посвідчення «Почесний громадянин Зайцівської об’єднаної територіальної громади» , що здійснюється один раз на рік - в День громади.

3. Почесний громадянин Зайцівської об’єднаної територіальної громади має право на позачерговий прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування територіальної громади, бути присутнім на сесіях ради, запрошується на День громади.

 

Розділ 2.Участь членів громади у місцевому самоврядуванні ОТГ

Глава 7.Місцевий референдум

Стаття 40.Місцевий референдум

1. Місцевий референдум є формою вирішення ОТГ питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим Статутом та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на території ОТГ.

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Глава 8.Громадські слухання

Стаття 41.Громадські слухання

1. Громадські слухання є одним із способів реалізації членами ОТГ свого права на участь у місцевому самоврядуванні.

2. Громадські слухання - це зустрічі членів ОТГ з депутатами та посадовими особами сільської ради з метою порушення актуальних питань, що належать до відання місцевого самоврядування, ознайомлення з позицією місцевої влади з цих питань та надання пропозицій і зауважень.

3. Участь депутатів, старост і посадових осіб сільської ради та її виконкому в громадських слуханнях із питань, що належать до їх відання, є обов’язковою.

4. Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

5. Участь у ініціюванні та проведенні громадських слухань може брати будь-який дієздатний член ОТГ, який має право голосу на місцевих виборах.

6. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду сільською радою та її виконавчим комітетом і мають для них рекомендаційний характер.

7. Громадські слухання не можуть проводитися з:

1) питань, не віднесених до компетенції місцевого самоврядування;

2) питань загальнодержавного значення та ініціатив, що носять політичний характер;

3) питань, що суперечать чинному законодавству.

8. Громадські слухання не можуть проводитися менш як за два місяці до проведення виборів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

9. Наступні громадські слухання з одного й того ж питання на тій самій території проводяться не раніше як через три місяці після попередніх.

10. Громадські слухання щодо звітів діяльності органів місцевого самоврядування громади проводяться не рідше одного разу на рік. 

11. Громадські слухання проводяться щодо питань, які стосуються членів усієї ОТГ, або таких її частин:

1) мешканців сіл;

2)  мешканців декількох (не менше двох) вулиць одного села.

Стаття 42.Ініціювання громадських слухань 

1. Суб’єктами права ініціювання громадських слухань (далі - Ініціатори) є:

1) члени ОТГ у кількості:

  - не менш як 300 осіб – для слухань з питань усієї ОТГ;

  - не менш як  100 осіб – для слухань з питань, які стосуються окремих сіл чисельністю жителів понад 500 осіб;

  - не менш як  25 осіб – для слухань з питань, які стосуються окремих сіл чисельністю жителів від 100 до 500 осіб;

  - не менш як  15 осіб – для слухань з питань, які стосуються окремих сіл чисельністю жителів від 50 до 100 осіб;

  - не менш як  10 осіб – для слухань з питань, які стосуються окремих сіл чисельністю жителів до 50 осіб;

  - не менш як 15 осіб — для слухань з питань територіальних одиниць (визначених у п. 2 частини 11 статті 39 цього Статуту);

2) громадські організації, що діють на території ОТГ;

3) органи самоорганізації населення;

4) група депутатів сільської ради ОТГ у складі не менш як п’ять депутатів;

5) постійна комісія сільської ради ОТГ;

6) виконавчий комітет сільської ради ОТГ;

7) сільський голова.

2. У випадку, коли Ініціаторами громадських слухань є члени ОТГ, з їх числа формується Ініціативна група в кількості не менше п’яти осіб.

Стаття 43.Оформлення ініціативи 

1. Громадські слухання, Ініціатором яких є сільський голова чи виконавчий комітет, оголошуються шляхом ухвалення ними відповідного рішення.

2. Ініціатори, визначені пп. 1) - 6) ч. 1 статті 41 цього Статуту подають до сільської ради письмове повідомлення про ініціативу провадження громадських слухань (далі - повідомлення, ініціатива) у формі:

1) заяви, підписаної всіма членами Ініціативної групи (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси) - якщо Ініціаторами є члени ОТГ;

2) листа керівника громадської організації з доданим рішенням її керівного органу, ухваленим відповідно до компетенції - якщо Ініціатором є громадська організація;

3) листа керівника органу самоорганізації населення з доданим витягом із протоколу засідання цього органу - якщо Ініціатором є орган самоорганізації населення;

4) заяви, підписаної всіма членами групи депутатів - якщо Ініціатором є група депутатів сільської ради;

5) листа керівника постійної комісії сільської ради з доданим витягом із протоколу засідання комісії - якщо Ініціатором є постійна комісія сільської ради.

3. У повідомленні зазначаються:

1) проблема (питання), що виноситься на громадські слухання;

2) територія, якої стосується проблема (питання), що виноситься на громадські слухання;

3) особа чи особи, уповноважені представляти Ініціаторів.

4. Секретар сільської ради реєструє повідомлення у встановленому порядку як вхідний документ ради та повідомляє номер реєстрації Ініціатору.

5. Впродовж трьох робочих днів з моменту реєстрації повідомлення, секретар сільської ради на вимогу Ініціаторів організовує їх зустріч з сільським головою та відповідальними працівниками сільської ради для розгляду проблеми, щодо якої ініціюється провадження громадських слухань, на предмет її вирішення сільською радою відповідно до власної компетенції у встановлені терміни.

6. Якщо така зустріч не організовувалася чи не відбулася з причин, що не залежать від Ініціаторів, або якщо в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, то:

1) ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи, якщо Ініціаторами слухань є члени ОТГ чи окремі її частини);

2) сільський голова не пізніше аніж через п’ять робочих днів з моменту реєстрації повідомлення, приймає рішення про реєстрацію ініціативи (якщо Ініціаторами слухань є інші суб’єкти, зазначені у пп. 1) - 6). ч. 1 статті 22 цього положення).

7. Секретар сільської ради невідкладно, письмово повідомляє Ініціаторів про кількість підписів, що їх необхідно зібрати, а також видає їм зразок підписного листа встановленої форми.

Стаття 44.Підписний лист 

1. Підписний лист повинен містити такі дані:

1) перелік питань, що виносяться на громадські слухання;

2) прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, домашню адресу та підпис члена ОТГ на підтримку ініціативи.

2. Підписні листи з підписами на підтримку ініціативи подаються Ініціатором до сільської ради разом з супровідним листом протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання зразка підписного листа.

Якщо впродовж зазначеного строку Ініціатори не зібрали необхідної кількості підписів, ініціатива вважається такою, що не відбулася.

3. Секретар сільської ради має право перевірити достовірність підписів у поданому ініціативною групою підписному листі і вмотивовано, у письмовій формі, вказати на виявлені недоліки. У цьому разі Ініціатору надається додатково три календарних дні для збору підписів.

4. Впродовж п’яти робочих днів з дня надходження підписних листів з необхідною кількістю підписів на підтримку ініціативи, сільський голова приймає рішення про реєстрацію ініціативи проведення громадських слухань.

5. Якщо сільський голова за наявності підстав, визначених цим Статутом, не прийняв рішення про реєстрацію ініціативи, Ініціатор має право самостійно оголосити про провадження громадських слухань, підготувати та провести їх у порядку, встановленому цим Статутом. У такому разі Ініціатор є одноосібним виконавцем усіх наступних заходів, передбачених цим Статутом.

6. Рішення про реєстрацію ініціативи секретар сільської ради доводить до відома Ініціатора впродовж трьох календарних днів.

Стаття 45.Підготовка громадських слухань 

1. Протягом п’яти робочих днів після реєстрації ініціативи, секретар ради ОТГ за погодженням з Ініціатором затверджує план проведення заходів з організації та провадження громадських слухань.

2. План проведення заходів з організації та провадження громадських слухань повинен передбачати:

1) створення дорадчого комітету з провадження громадських слухань;

2) створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, що виносяться на громадські слухання;

3) календарний план проведення заходів з організації та провадження громадських слухань.

3. Дорадчий комітет у кількості 5-10 осіб створюється розпорядженням сільського голови у складі:

1) представників виконкому сільської ради, у тому числі посадової особи, яка відповідає за організацію підготовки та проведення громадських слухань;

2) представників Ініціатора громадських слухань (за згодою);

3) депутатів сільської ради (за згодою);

4) представників громадських організацій (за згодою).

4. Дорадчий комітет забезпечує підготовку проектів рекомендацій з питань, що виносяться на громадські слухання, та підготовку матеріалів для учасників слухань. Очолює дорадчий комітет представник Ініціатора громадських слухань.

5. Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим комітетом.

6. За рекомендацією дорадчого комітету розпорядженням сільського голови для підготовки експертних висновків з питань, які виносяться на громадські слухання, може бути утворено одну чи кілька експертних груп.

7. Виконавчий комітет сільської ради здійснює організаційне й матеріально-технічне забезпечення роботи дорадчого комітету та експертних груп.

8. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню громадських слухань і надають дорадчому комітету, на його прохання, необхідну інформацію та матеріали.

9. Рішення та рекомендації дорадчого комітету оприлюднюються у тому ж порядку, що і рішення сільської ради.

10. Організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення громадських слухань, у тому числі діяльності дорадчого комітету та експертних груп, здійснюється виконавчим комітетом сільської ради. Фінансові витрати, пов’язані з їх підготовкою та проведенням, здійснюються з місцевого бюджету або з інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 46.Провадження громадських слухань 

1. З урахуванням строків, встановлених цим Статутом, громадські слухання мають бути проведені у термін, що не перевищує двох місяців з дня реєстрації ініціативи щодо їх провадження. Слухання можуть бути відкладені на вимогу Ініціаторів, однак не більш як ще на один місяць.

2. Час та місце провадження громадських слухань визначаються розпорядженням сільського голови після узгодження з дорадчим комітетом.

3. Про час та місце провадження громадських слухань повідомляють не пізніш трьох днів до їхнього провадження шляхом оголошення в доступних для громади місцях або в інший прийнятний спосіб.

4. Провадить громадські слухання головуючий, яким є голова дорадчого комітету.

5. На громадських слуханнях приймається регламент роботи, який обов’язково передбачає доповідь представника Ініціатора слухань, доповідь від дорадчого комітету, виступи від експертних груп.

6. Під час громадських слухань не допускається розгляд питань та прийняття рішень, які не стосуються теми слухань та не були внесені до їх порядку денного.

7. Усі пропозиції учасників заносяться до протоколу громадських слухань, за ведення якого відповідає секретар слухань.

8. Секретарем слухань є секретар дорадчого комітету чи інша особа, яку обирають учасники громадських слухань.

9. Головуючий зобов’язаний надати слово представникам усіх груп, які висловили свою позицію під час роботи дорадчого комітету. При цьому головуючий має право перервати виступ, який не стосується теми слухань.

10. За наявності різних проектів рекомендацій з одного й того ж питання, з метою визначення рівня їх підтримки може провадитися рейтингове голосування, у якому беруть участь ті учасники слухань, що проживають на відповідній території, якої стосується це питання.

Стаття 47.Документування та правові наслідки громадських слухань  

1. Протокол громадських слухань готується головуючим та секретарем громадських слухань і подається секретарю ради ОТГ не пізніш трьох робочих днів після їх провадження.

2. Протокол громадських слухань повинен містити:

1) тему, час і місце провадження слухань;

2) пропозиції дорадчого комітету;

3) кількість учасників громадських слухань, у т.ч. тих, що проживають на території, якої стосується питання, що було предметом рейтингового голосування;

4) пропозиції (рекомендації), що їх висловлювали учасники слухань;

5) результати рейтингового голосування за наявності різних проектів пропозицій (рекомендацій).

3. Протокол громадських слухань готують у трьох примірниках, один з яких передається на зберігання секретарю ради ОТГ, другий - представнику Ініціатора, третій - вивішується на інформаційному стенді сільської ради для ознайомлення.

4. Пропозиції (рекомендації) громадських слухань підлягають розгляду на найближчій сесії ради ОТГ або на найближчому засіданні виконкому ради ОТГ.

5. Пропозиції (рекомендації) за результатами провадження громадських слухань підлягають оприлюдненню у встановленому регламентом ради ОТГ порядку протягом тижня з дня їх розгляду.

6. Рада ОТГ може прийняти окреме рішення за результатами провадження громадських слухань.

Глава 9.Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 48.Загальні збори за місцем проживання

1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі - Збори) є формою безпосередньої участі членів ОТГ у вирішенні питань місцевого значення, одним із способів реалізації ними своїх прав на участь у місцевому самоврядуванні у громаді. 

2. Збори проводяться на засадах добровільності, гласності, вільного та неупередженого обговорення питань місцевого значення, гарантій прав місцевого самоврядування та законності.

3. Рішення Зборів підлягають розгляду для врахування у своїй діяльності сільською радою, її виконавчим комітетом та органами самоорганізації населення відповідно до компетенції.

4. Питання ініціювання, підготовки, проведення Зборів та реалізації ухвалених ними рішень регулюються чинним законодавством України та цим Статутом.

Стаття 49.Види зборів громадян за місцем проживання

1. Збори проводяться за місцем проживання громадян.

2. На території ОТГ можуть проводиться такі види зборів із такими нормами представництва:

1.     Збори усієї ОТГ з нормою представництва не менше одного представника від багатоквартирного будинку та не менше одного представника - від десяти будинків індивідуальної забудови;

2.     Збори села з нормою представництва: 

0.     для сіл чисельністю жителів понад 500 осіб - не менше одного представника від багатоквартирного будинку та не менше одного представника - від десяти будинків індивідуальної забудови;

0.     для сіл чисельністю жителів понад 100 до 500 осіб - з нормою представництва не менше одного представника від шести будинків індивідуальної забудови;

0.     для сіл чисельністю жителів понад 50 до 100 осіб - з нормою представництва не менше одного представника від чотирьох будинків індивідуальної забудови;

0.     для сіл чисельністю жителів до 50 осіб - з нормою представництва не менше одного представника від трьох будинків індивідуальної забудови;

3.     Збори вулиці/вулиць: не менш трьох представників від багатоквартирного будинку та не менш одного - від трьох будинків індивідуальної забудови.

Стаття 50.Участь у зборах

1. Участь у роботі Зборів з правом голосу у порядку, визначеному цим Статутом, можуть брати члени ОТГ, які досягли вісімнадцятирічного віку, не визнані судом недієздатними та на законних підставах тимчасово або постійно проживають в межах ОТГ або відповідної її частини.

2. Участь уповноваженого представника виконавчого комітету сільської ради у роботі Зборів є обов’язковою, однак Збори проводяться незалежно від його присутності.

3. Члени ОТГ віком від 14 до 18 років можуть брати участь у зборах з правом слова, не впливають на кворум та не беруть участі в голосуванні.

Стаття 51.Суб’єкти права ініціювання зборів

1. Суб’єктами права ініціювання Зборів (далі - Ініціатор) у порядку, визначеному цим Статутом можуть бути:

1) Ініціативна група у складі не менше п’яти членів ОТГ, які відповідають вимогам, визначеним ч.1. статті 49 цього Статуту;

2) сільський осередок політичної партії чи громадська організація, легалізовані на території ОТГ відповідно до законодавства;

3) група депутатів сільської ради у складі не менше п’яти депутатів ради - для зборів ОТГ, та не менше трьох депутатів для зборів населених пунктів, що входять до складу ОТГ;

4) органи самоорганізації населення;

5) виконавчий комітет ради ОТГ;

6) сільський голова.

Стаття 52.Ініціювання зборів

1. Збори, Ініціатором яких є сільський голова чи виконавчий комітет ради ОТГ, оголошуються шляхом ухвалення ними відповідного рішення.

2. Ініціатори, визначені у п. п. 1)-4) частини 1 статті 50, не пізніш як за 15 днів до пропонованої дати проведення Зборів, подають до ради письмове повідомлення про ініціативу скликання Зборів (далі - повідомлення) у формі:

1) заяви, підписаної всіма членами Ініціативної групи (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси) - якщо Ініціаторами є члени ОТГ чи окремих її частин;

2) заяви керівника громадської організації чи осередку політичної партії з доданим рішенням їх керівних органів, ухваленим відповідно до компетенції - якщо Ініціатором є громадська організація чи осередок політичної партії;

3) заяви керівника органу самоорганізації населення з доданим витягом з протоколу засідання цього органу - якщо Ініціатором є орган самоорганізації населення;

4) заяви, підписаної всіма членами групи депутатів - якщо Ініціатором є група депутатів ради ОТГ.

3. У повідомленні зазначаються:

1) вид Зборів відповідно до статті 48 цього Статуту;

2) порядок денний Зборів;

3) пропозиції щодо часу та місця проведення Зборів;

4) особа чи особи, уповноважені представляти Ініціаторів.

4. Неподання повідомлення у визначені строки є підставою для визнання Зборів нечинними, а ухвалених рішень - такими, що не мають юридичних наслідків.

5. Секретар ради ОТГ реєструє повідомлення у встановленому порядку як вхідний документ ради та повідомляє номер реєстрації Ініціатору.

6. Впродовж трьох робочих днів з моменту реєстрації повідомлення, секретар ради ОТГ на вимогу Ініціаторів організовує їх зустріч з сільським головою та відповідальними працівниками виконавчого комітету ради ОТГ для розгляду проблеми, щодо якої ініціюється скликання Зборів, на предмет її вирішення радою ОТГ відповідно до власної компетенції у встановлені терміни.

7. Якщо така зустріч не організовувалася чи не відбулася з причин, що не залежать від Ініціаторів, або якщо в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, то:

1) Ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи у порядку, визначеному у статті 52 цього Статуту (якщо Ініціатором є члени ОТГ чи окремих її частин);

2) сільський голова не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту реєстрації повідомлення приймає рішення про реєстрацію ініціативи, якщо Ініціатором є зазначені у пп. 2-4) частини 1 статті 50 цього Статуту.

8. Секретар ради ОТГ невідкладно письмово повідомляє Ініціаторів про мінімальну кількість підписів, що їх необхідно зібрати для ініціювання Зборів , а також видає зразок підписного листа встановленої форми.

Стаття 53.Підтримка ініціативи проведення зборів

1. Підтримка ініціативи проведення зборів від суб’єктів, визначених п. 1) частини 1 статті 50 цього Статуту здійснюється шляхом збору підписів членів ОТГ.

2. Підписний лист повинен містити такі дані:

1) вид та порядок денний Зборів;

2) прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, домашню адресу та підпис члена ОТГ на підтримку ініціативи.

3. На підтримку ініціативи, Ініціатори повинні зібрати підписи членів ОТГ чи відповідних її частин у кількості не менше:

1) для Зборів  усієї ОТГ – 150 підписів;

2) для Зборів жителів сіл:

0.     чисельністю жителів понад 500 осіб – 50 підписів;

0.     для сіл чисельністю жителів від 100 до 500 осіб - 30 підписів;

0.     для сіл чисельністю жителів від 50 до 100 осіб - 20 підписів;

0.     для сіл чисельністю жителів до 50 осіб - 10 підписів.

3) 15 – для Зборів жителів вулиці/вулиць.

3. Підписні листи з підписами на підтримку ініціативи подаються Ініціатором до сільської ради ОТГ разом з супровідним листом протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання зразка підписного листа.

4. Якщо впродовж зазначеного строку Ініціатори не зібрали необхідної кількості підписів, ініціатива вважається такою, що не відбулася.

5. Секретар сільської ради ОТГ має право перевірити достовірність підписів у поданому ініціативною групою підписному листі і вмотивовано у письмовій формі вказати на виявлені недоліки. У цьому випадку Ініціатору надається додатково три календарних дні для виправлення помилок чи збору підписів.

6. Впродовж п’яти робочих днів з дня надходження підписних листів з необхідною кількістю підписів на підтримку ініціативи,  сільський голова приймає рішення про проведення Зборів.

7. У разі неможливості організувати проведення Зборів у визначений в письмовому повідомленні Ініціатора термін, сільський голова може запропонувати Ініціатору інший час чи місце проведення Зборів. Остаточне рішення у цьому випадку може бути ухвалене за згодою Ініціатора, про що оформляється відповідний протокол, який підписують уповноважені представники Ініціатора та сільський голова.

Стаття 54.Підготовка зборів

1. Впродовж трьох днів після прийняття сільським головою рішення про проведення зборів, секретар ради ОТГ офіційно оголошує дату, місце проведення та порядок денний Зборів та письмово повідомляє про це Ініціатора. Оголошення про проведення Зборів розміщуються на інформаційному стенді сільської ради ОТГ та у місці проведення Зборів.

2. Секретар сільської ради ОТГ відповідає за організаційне, матеріальне та технічне забезпечення підготовки та проведення Зборів, а також за запрошення на Збори осіб, визначених відповідно до ч. 4 цієї статті.

3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню Зборів та надають Ініціатору, за його клопотанням, необхідну для Зборів інформацію.

4. Ініціатор у процесі підготовки Зборів подає секретареві ради ОТГ пропозиції щодо необхідності присутності на Зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників/фахівців підрозділів виконкому ради ОТГ, комунальних підприємств чи організацій, депутатів ради ОТГ, а також готує доповіді й співдоповіді, провадить громадські та інші експертизи місцевих актів (їх проектів), здійснює іншу підготовчу роботу.

Стаття 55.Повноваження і порядок проведення зборів

1 . Збори мають право обговорювати та приймати рішення з усіх питань місцевого значення, віднесених до компетенції ОТГ та її органів, а також щодо питань самоорганізації членів ОТГ, проведення спільних громадських робіт, самооподаткування для вирішення конкретних проблем громади чи окремої територіальної одиниці, визначеної цим Статутом.

2. Перед проведенням Зборів складають список учасників, де зазначають їхні прізвище та ім’я, рік народження, домашню адресу.

2. Збори вважаються легітимними, якщо на них зареєструвалося не менш як 50 % від кількості представників, визначених відповідно до ч.2 статті 48 цього Статуту.

3. Для ведення Зборів із числа учасників простою більшістю голосів обирають голову і секретаря Зборів. Головою Зборів не може бути сільський голова або секретар ради ОТГ.

4. Після обрання голови та секретаря Зборів затверджується порядок денний і регламент (порядок роботи) Зборів, у якому обов’язково передбачаються доповіді представників Ініціатора та ради ОТГ чи її виконавчого комітету, якщо питання стосується діяльності в сфері повноважень органу місцевого самоврядування.

5. Не допускається розгляд Зборами та прийняття рішень із питань, не внесених до порядку денного Ініціатором і про які не було повідомлено учасників Зборів у порядку, визначеному цим Статутом.

6. Голова Зборів на основі регламенту Зборів:

1) оголошує питання, які вносяться на розгляд Зборів;

2) веде Збори та підтримує на них належну дисципліну й порядок;

3) надає слово для виступів та підбиває підсумки голосування;

7. Якщо голова Зборів зловживає своїм правом головуючого, то Збори можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову Зборів.

8. Секретар Зборів веде протокол Зборів та підписує його разом з головою Зборів.

9. Органи й посадові особи місцевого самоврядування ОТГ мають право виступати за власною ініціативою зі співдоповідями з питань, що обговорюються на Зборах.

10. Результати Зборів оформлюються протоколом Зборів, що має містити дані про Ініціаторів, дату й місце проведення Зборів, їх персональний склад, про присутність на Зборах представників засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування, про перебіг Зборів, результати розгляду питань тощо. Реєстраційний лист учасників Зборів додається до протоколу Зборів.

11. Протокол оформляється у двох примірниках. Один примірник протоколу Зборів разом із реєстраційним листом учасників Зборів передається на зберігання секретареві ради ОТГ, другий примірник протоколу залишається у Ініціатора.

12. Секретар ради ОТГ у триденний термін оприлюднює протокол Зборів шляхом розміщення його засвідчених копій на інформаційному стенді сільської ради та у місці проведення Зборів.

Стаття 56.Рішення зборів

1. Проекти рішень Зборів виконавчий комітет ради ОТГ або Ініціатор Зборів можуть оприлюднити у засобах масової інформації або іншим способом з метою ознайомлення громадськості.

2. Якщо рішення стосуються самоорганізації, самооподаткування, громадських робіт тощо, то в самому рішенні визначається порядок його реалізації.

3. Рішення Зборів приймається більшістю голосів учасників Зборів шляхом відкритого або таємного голосування. Спосіб голосування визначається Зборами.

4. Думка меншості учасників Зборів обов’язково заноситься до протоколу Зборів.

5. Рішення Зборів підписується головою та секретарем Зборів та оприлюднюється у  спосіб, визначений для Протоколу Зборів, а також будь-якими іншими прийнятними способами.

6. Контроль за врахуванням рішень Зборів органами і посадовими особами місцевого самоврядування покладається на сільського голову та Ініціатора Зборів.

Стаття 57.Реалізація рішень зборів

1. Рішення Зборів, що стосуються повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування ОТГ відповідно до власної компетенції.

2. Органи й посадові особи місцевого самоврядування ОТГ враховують у своїй діяльності рішення Зборів.

3. Якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування ОТГ не вважають за можливе врахувати рішення Зборів, то повинні повідомити про це вмотивованою письмовою заявою сільського голову, раду ОТГ та Ініціатора.

4. На заходи, де розглядаються питання про врахування рішень Зборів органом чи посадовою особою місцевого самоврядування ОТГ, мають бути запрошені представники Ініціатора.

5. Рішення зборів, що стосуються інших питань, реалізуються відповідно до порядку, визначеному самим рішенням і виконуються членами ОТГ чи жителями відповідної територіальної одиниці добровільно.

Глава 10.Місцеві ініціативи

Стаття 58.Місцеві ініціативи

1. Місцевою ініціативою є право ОТГ безпосередньо внести на розгляд сільської ради ОТГ проект рішення з будь-якого питання, що належить до компетенції сільської ради ОТГ.

2. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи:

1) питання, що не належать до компетенції ради ОТГ;

2) питання, заборонені законом для винесення на місцевий референдум;

3) питання, які зачіпають інтереси територій поза межами юрисдикції сільської ради ОТГ.

Стаття 59.Внесення місцевої ініціативи

1. Місцеві ініціативи реалізуються через ініціативні групи, які створюються у складі не менш як 10 дієздатних членів ОТГ, що мають право голосу на місцевих виборах.

2. Ініціативна група легалізується шляхом подання до ради ОТГ заяви про місцеву ініціативу (далі - заява), написаної у довільній формі. До заяви додаються:

1) протокол установчих зборів ініціативної групи із зазначенням прізвищ обраного голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи, контактного телефону та адреси для листування;

2) список усіх членів ініціативної групи із зазначенням їх прізвищ, імен, по-батькові, домашніми адресами та з їх особистими підписами;

3) проект рішення ради ОТГ з питання, що є предметом місцевої ініціативи, підготовлений у відповідності з вимогами регламенту ради ОТГ, разом із необхідними додатками, які є його невід’ємною частиною.

 3. Протягом 15 календарних днів після отримання заяви сільський голова може відхилити заяву лише у випадку її невідповідності вимогам п.п. 1-2) частини першої цієї статті. Відхилення заяви може бути оскаржене в суді.

4. Невідповідність проекту рішення вимогам регламенту ради ОТГ не може бути підставою для відхилення заяви за наявності всіх документів, зазначених у п.п. 1-2) частини першої цієї статті.

5. Секретар ради ОТГ провадить необхідні консультації з представниками ініціативної групи та сприяє належному оформленню заяви і приведенню проекту рішення ради ОТГ у відповідність до вимог регламенту ради ОТГ.

Стаття 60.Попередній розгляд місцевої ініціативи

1. Проект рішення ради ОТГ, поданий ініціативною групою як місцева ініціатива, передається секретарем ради ОТГ на попередній розгляд виконавчим органом ради ОТГ та комісіями ради.

2. До консультацій на будь-якому етапі розгляду ініціативи на вимогу ініціативної групи можуть бути залучені сторонні фахівці, оплата праці яких здійснюється за рахунок ініціативної групи.

3. Протягом двох місяців з дня подання заяви рада ОТГ може:

1) Розглянути та прийняти на сесійному засіданні рішення, яким повністю задовольняються вимоги (вирішуються питання), що є предметом місцевої ініціативи. У такому разі діяльність ініціативної групи припиняється з моменту набуття чинності зазначеним рішенням.

2) Провести консультації з ініціативною групою та прийняти узгоджене рішення по суті місцевої ініціативи. Якщо узгодженого формулювання виробити не вдалося, рада може самостійно на власний розсуд сформулювати та ухвалити рішення з питання, що є предметом місцевої ініціативи.

4. Якщо ініціативну групу не вдовольняє рішення, прийняте радою ОТГ у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, або якщо рада не прийняла рішення по суті місцевої ініціативи, ініціативна група впродовж перших десяти днів третього місяця з дня подання заяви повідомляє раду ОТГ про початок збирання підписів на підтримку місцевої ініціативи. У іншому разі діяльність ініціативної групи вважається припиненою, а процедура розгляду місцевою ініціативи - завершеною.

5. Ініціативна група може на будь-якому етапі розгляду місцевої ініціативи прийняти рішення про саморозпуск, що є підставою для припинення процедури розгляду ініціативи.

Стаття 61.Підтримка громадою проекту місцевої ініціативи

1. Збір підписів на підтримку місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою у підписних листах встановленої форми.

2. Для внесення місцевої ініціативи на розгляд ради ОТГ ініціативна група має зібрати підтримку не менше 250 членів ОТГ.

3. Оригінали підписних листів повинні бути передані до ради ОТГ до закінчення другого місяця з дня подання заяви.

4. Усі видатки, пов’язані зі збиранням підписів, покладаються на ініціативну групу.

5. Протягом десяти перших днів третього місяця з дня подання заяви, секретар ради ОТГ провадить перевірку підписних листів і, у разі їхньої відповідності вимогам частини 2 цієї статті, скликає позачергову спеціальну сесію ради ОТГ (далі - сесія), або включає розгляд місцевої ініціативи до порядку денного чергової сесії ради ОТГ, якщо така запланована у строки, що задовольняють вимогам частини 3 статті 39 цього Статуту.

Стаття 62.Розгляд проекту місцевої ініціативи сільською радою

1. Сесія з розгляду місцевої ініціативи має відбутися не пізніш як на десятий день четвертого місяця з дня подання заяви про цю ініціативу.

2. Не пізніш як за десять днів до сесії рада ОТГ повідомляє ОТГ про час і місце її проведення та про суть місцевої ініціативи (у формулюванні ініціативної групи) шляхом оголошення в доступних для членів ОТГ місцях або в інший прийнятний спосіб.

3. Ініціативна група має право самостійно поширювати матеріали про суть місцевої ініціативи та хід її розгляду.

4. Засідання сесії, на якому розглядається питання, внесене шляхом місцевої ініціативи, проводиться у відкритому режимі, із забезпеченням можливості участі у цьому засіданні всіх членів ініціативної групи на умовах, які передбачені регламентом ради ОТГ для депутатів ради.

5. З основною доповіддю по суті місцевої ініціативи виступає уповноважений ініціативною групою представник.

6. Рішення ради ОТГ з питань, внесених шляхом місцевої ініціативи, приймаються поіменним голосуванням.

7. Копії протоколу сесії ради ОТГ та підсумків голосування з питань, внесених шляхом місцевої ініціативи, засвідчені у встановленому порядку, у п’ятиденний термін надаються секретарем ради ОТГ голові ініціативної групи.

8. Рішення ради ОТГ з питань, внесених шляхом місцевої ініціативи, обнародується радою ОТГ шляхом оголошення в доступних для членів ОТГ місцях або в інший прийнятний спосіб.

9. Нова місцева ініціатива з питання, що вже було предметом місцевої ініціативи, може бути внесена на розгляд ради не раніш як через рік з моменту завершення процедури розгляду радою ОТГ попередньої ініціативи з того самого питання.

10. У випадку незгоди з рішенням ради ОТГ по суті місцевої ініціативи ініціативна група може оскаржити його у порядку, визначеному законодавством, або розпочати процедуру місцевого референдуму з питань, що були предметом ініціативи, відповідно до чинного законодавства України.

Глава 11.Електронна петиція

Стаття 63.Електронна петиція

1. Електронна петиція – форма колективного звернення членів ОТГ до сільського голови та ради ОТГ з пропозицією розглянути та вирішити певне питання, що належить до їх компетенції. 

2. Подання електронної петиції здійснюється через інтернет - ресурс громади

Стаття 64.Подання електронної петиції

1. Ініціатор подання електронної петиції формулює її зміст, вказує свої прізвище, ім‘я, по-батькові, дату та рік народження, адресу проживання, телефон та адресу електронної пошти.

2. Відповідальний за адміністрування сайту громади протягом не більше двох робочих днів перевіряє її на відповідність вимогам статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» та частини 1 статті 62 цього Статуту і розміщає її на сайті у відповідному розділі.

3. У разі невідповідності електронної петиції вимогам статей 62-1 та 63-1 цього Статуту, про це повідомляється ініціатору петиції з посиланням на норми, яким не відповідає петиція.

Стаття 65.Підтримка електронної петиції

1. Електронна петиція вважається підтриманою за умови, коли її підтримали своїми підписами на сайті ОТГ не менше 600 осіб протягом одного календарного місяця від дати розміщення петиції на сайті ОТГ.

2. У разі виконання умов частини 1 цієї статті, відповідальний за адміністрування сайту ОТГ передає петицію сільському голові для розгляду і повідомлення про початок розгляду електронної петиції розміщується на сайті не пізніше двох робочих днів після завершення збору підписів.

3. У разі, якщо петиція не зібрала необхідної підтримки членів ОТГ, вона знімається із сайту ОТГ і передається до сільського голови, як звернення громадян для розгляду в загальному порядку.

Стаття 66.Розгляд електронної петиції

         1. Сільський голова організовує підготовку проекту рішення або обґрунтовану відмову у вирішенні поставлених у електронній петиції питань для їх розгляду на засіданні виконкому чи ради ОТГ відповідно до встановлених регламентом процедур.

         2.Розгляд проекту рішення щодо електронної петиції відбувається відкрито на засіданні виконкому чи ради ОТГ, де розглядається таке рішення, запрошують ініціатора електронної петиції чи його представника. 

         3. Прийняте за результатом розгляду електронної петиції рішення оприлюднюється на сайті ОТГ.

Глава 12.Громадські роботи

Стаття 67.Громадські роботи

1. Громадські роботи - спільна робота членів ОТГ в інтересах усієї ОТГ або її частини, направлена в першу чергу на покращення загального благоустрою, підтримки чистоти та належного санітарного стану територій, ремонту та впорядкуванню об’єктів та територій, що віднесені до пам’яток природи, історії та культури громади.

2. Громадські роботи здійснюються у формі толок, суботників, праці окремих волонтерських груп мешканців ОТГ.

3. Громадські роботи проводяться на засадах добровільності, безоплатності у неробочі, святкові дні або в інші дні тижня, виходячи з можливостей волонтерів в позаробочий і позаурочний час.

Стаття 68.Ініціювання громадських робіт

1. Право ініціювання громадських робіт належить :

1) членам ОТГ;

2) громадським та партійним організаціям, що діють у громаді;

3) органам самоорганізації населення;

4) не менш як чотирьом депутатам сільської ради;

5) сільському голові;

6) старості поселення в межах території цього поселення.

2. Громадські роботи у формі толоки чи суботника в інтересах усієї ОТГ, ініціатором яких є сільський голова, оголошуються шляхом видання відповідного розпорядження.

3. Ініціювання громадських робіт у формі толоки чи суботника в інтересах усієї ОТГ чи окремих її частин, суб’єктами, визначеними у пп. 1-2), 4) частини 1 цієї статті здійснюється через реалізацію права на збори громадян за місцем проживання у порядку, визначеному цим Статутом.

4. Ініціювання громадських робіт у формі толоки чи суботника в інтересах окремих частин ОТГ органом самоорганізації населення здійснюється через прийняття рішення цим органом.

5. Ініціювання громадських робіт в окремому поселенні старостою поселення здійснюється через оголошення в цьому поселенні. 

6. Ініціювання громадських робіт групою волонтерів здійснюється через подання сільському голові заяви про такі роботи, де вказується об’єкт робіт, перелік робіт, часові рамки та додається список осіб, що братимуть участь у цих роботах, а також перелік необхідного обладнання чи іншої допомоги, яка потрібна для виконання робіт з боку сільської ради ОТГ.

Стаття 69.Підготовка та проведення громадських робіт

1. Заява щодо прийнятого рішення про проведення громадських робіт подається сільському голові не пізніше, як за 20 днів до дати проведення таких робіт.

2. У заяві вказується: уповноважена особа від ініціаторів, територія проведення громадських робіт або об’єкт робіт, приблизний перелік робіт, приблизна кількість учасників, а також перелік необхідного обладнання чи іншої допомоги, яка потрібна для виконання робіт з боку сільської ради.

3. У випадку ініціювання громадських робіт суб’єктами, визначеними у пп. 1-5) частини 1 статті 67 до заяви додається ухвалене рішення про проведення громадських робіт.

4. Сільський голова забезпечує перевірку поданої заяви та визначає доцільність, безпечність таких робіт та приймає рішення щодо допомоги у їх проведенні чи пропонує ініціаторам відмовитись від таких робіт з поясненням причин або внести необхідні зміни у їх обсяг, територію, тощо.

5. За умови підтримки ініціативи про проведення громадських робіт, сільський голова організовує поширення повідомлення про такі роботи та визначає можливі обсяги допомоги у проведенні таких робіт з боку органів місцевого самоврядування ОТГ, комунальних підприємств та установ, визначає працівника виконавчого комітету ради ОТГ, відповідального за безпечне проведення таких робіт.

6. Фінансові витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських робіт, здійснюються з місцевого бюджету або з інших джерел, не заборонених законодавством.

Глава 13.Органи самоорганізації населення

Стаття 70.Органи самоорганізації населення

1. Органами самоорганізації населення в ОТГ визнаються представницькі органи, що обрані жителями громади відповідно до закону та цього Статуту.

2. Систему органів самоорганізації населення територіальної громади складають:

1) комітети самоорганізації сіл;

2) вуличні комітети;

3) квартальні комітети (або інші, за рішенням ради).

Стаття 71.Створення органу самоорганізації населення

1. Ініціатива створення органу самоорганізації населення належить жителям ОТГ, що проживають на території сіл, що входять до складу ОТГ,  або жителів окремих вулиць в межах сіл, що входять до складу ОТГ, які реалізують її в порядку, визначеному законом «Про органи самоорганізації населення». 

2. Сільська рада може прийняти типове положення про органи самоорганізації населення у Зайцівській об’єднаній територіальній громаді та визначити порядок делегування повноважень та надання підтримки діяльності таких органів.

Стаття 72.Діяльність органів самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення вирішують питання, віднесені до їх повноважень законом та рішенням сільської ради і не замінюють собою органи місцевого самоврядування ОТГ.

2. Органи самоорганізації населення здійснюють контроль санітарного стану на своїй території, нагляд за наданням послуг із вивезення сміття, благоустрою території, вирішення дрібних побутових питань своїх членів.

3. Органи місцевого самоврядування ОТГ сприяють діяльності органів самоорганізації населення.

Розділ 3.Органи місцевого самоврядування ОТГ

Глава 14.Рада ОТГ

Стаття 73.Сільська Рада - представницький орган місцевого самоврядування ОТГ

1.     Рада є представницьким органом місцевого самоврядування ОТГ, який здійснює від імені та в інтересах ОТГ функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

2.     Загальний склад (чисельність депутатів) Ради ОТГ,  відповідно до закону, становить 14 чоловік.

3.     Строк повноважень Ради ОТГ, відповідно до Конституції України, становить  5 років. 

4.     Завдання, функції та повноваження Ради ОТГ визначаються законодавством України та цим Статутом.

5.     Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

6.     Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у бюджеті ОТГ.

7.     Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 74.Форми та порядок роботи Ради ОТГ

1.     Формами роботи Ради ОТГ є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових контрольних комісій Ради ОТГ. 

2.     Порядок підготовки та проведення пленарних сесійних засідань Ради ОТГ, а також підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради ОТГ визначається Регламентом Зайцівської сільської ради.

3.     Місце проведення сесійних засідань Ради ОТГ визначається та оприлюднюється разом з інформацію про дату та порядок денний наступної сесії.

4.     Постійні комісії обираються з числа депутатів Ради ОТГ для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради ОТГ. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.

5.     Постійні комісії Ради ОТГ працюють відповідно до Положення про постійні комісії Зайцівської сільської ради.

6.     Тимчасові контрольні комісії є органами Ради ОТГ, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою ОТГ питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради ОТГ.

7.     Робота постійних і тимчасових комісій Ради може здійснюватися у приміщенні виконавчого комітету Ради ОТГ або у виїзному режимі - в залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.

Стаття 75.Депутати Ради ОТГ

1.     Депутат Ради ОТГ як представник інтересів ОТГ, виборців свого виборчого округу, зобов'язаний виражати і захищати інтереси ОТГ та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

2.     Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій Ради ОТГ.

3.     Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4.     Депутат, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», зобов'язаний не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців.

5.     Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими Законами України, Регламентом Зайцівської сільської ради.

Глава 15.Сільський голова

Стаття 76.Сільський голова – виборна посадова особа ОТГ

1.     Сільський голова є головною посадовою особою ОТГ.

2.     Форми роботи, повноваження та обов’язки сільського голови визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншим законодавством України, Регламентом Зайцівської сільської ради.

3.     При здійсненні наданих повноважень, сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед ОТГ, відповідальним - перед Радою ОТГ, а з питань здійснення виконавчими органами ради своїх повноважень - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади ОТГ.

4.     Сільський  голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу та виконання своїх передвиборчих зобов’язань перед ОТГ на відкритій зустрічі з громадянами. Конкретна дата звіту перед радою визначається на пленарному засіданні ради. 

Глава 16.Староста

Стаття 77.Староста – виборна посадова особа

1.     Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

2.     Староста обирається жителями сіл, розташованих на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3.     Староста є членом виконавчого комітету Ради ОТГ за посадою.

4.     Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також «Положенням про старосту Зайцівської сільської об’єднаної територіальної громади», затвердженим Радою ОТГ.

Глава 17.Виконавчі органи Ради ОТГ

Стаття 78.Виконавчі органи Ради ОТГ

1.     Виконавчими органами ради ОТГ є виконавчий комітет Ради ОТГ (далі: виконавчий комітет), управління, відділи та інші утворені радою виконавчі органи. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються радою за поданням сільського голови, з урахуванням чинного законодавства України.

2.     Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями ради.

Стаття 79.Виконавчий комітет Ради ОТГ

1.     Виконавчий комітет Ради ОТГ (далі – Виконком) є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2.     Призначенням Виконкому  як виконавчого органу Ради ОТГ є здійснення організаційного забезпечення діяльності Ради ОТГ, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку ОТГ, ефективного використання її природних, трудових і фінансових ресурсів. 

3.     Призначенням Виконкому  як колегіального органу Ради ОТГ є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

4.     Виконком діє на засадах: законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально - фінансової самостійності в межах своїх повноважень, персональної відповідальності у вирішенні конкретних питань, взаємодії з трудовими колективами, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними об’єднаннями, відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність.

5.     Виконком є підзвітним і підконтрольним Раді ОТГ, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

6.     Організаційно-процедурні питання діяльності Виконкому регулює Регламент Виконкому, який затверджується рішенням Виконкому.

7.     Сільський голова звітує перед радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.

Розділ 4.Прикінцеві положення

Стаття 80.Внесення змін до Статуту ОТГ

1. Внесення змін до Статуту ОТГ здійснюється Радою ОТГ за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від складу ради, або місцевої ініціативи, реалізованої відповідно до вимог цього Статуту.

2. Про включення до порядку денного сесії Ради ОТГ питання про внесення змін до Статуту ОТГ за ініціативою депутатів ради повідомляється жителям ОТГ шляхом розміщення оголошень у приміщенні Ради ОТГ та у найбільш відвідуваних місцях сіл ОТГ не пізніше, як за один місяць до його розгляду.

3. Протягом місяця від дати оголошення, жителі ОТГ можуть обговорювати ці зміни, вносити до них поправки чи виступити проти  змін  відповідно до процедур, визначених цим Статутом.

4. Рішення про внесення змін до Статуту, прийняття його в новій редакції, скасування Статуту, ухвалюється Радою ОТГ відповідно до Регламенту Зайцівської сільської ради та закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 81.Набуття чинності статуту ОТГ

1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до закону.

2. Статут є вільним для ознайомлення та копіювання будь-якими фізичними та юридичними особами.

3. Оригінальний примірник Статуту зберігається сільським головою.

Стаття 82.Тлумачення статуту ОТГ

1. Тлумачення Статуту здійснюється сільською радою, прийняттям рішення.

2. Підготовка рішення про тлумачення норми Статуту здійснюється постійною комісією з питань громадської безпеки, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, залучаючи до підготовки юристів, експертів у сфері правового регулювання у Статуті, що потребує тлумачення.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux