Пояснювальна записка до звіту про виконання місцевих бюджетів
опубліковано 19 березня 2019 року о 10:06

Пояснювальна записка до звіту про виконання місцевих бюджетів ОТГ, с.Зайцеве Синельниківського району, за 2018 рік

 

І. Загальна характеристика виконання бюджету

Бюджет ОТГ с. Зайцеве формувався на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 №411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», листів Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів», від 19.09.2017 № 05110-14-8/25185 «Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік» та від 19.09.2017 № 05110-14-21/25184 «Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік», а також змiн до законодавчих актiв, пов’язаних з подальшою реалiзацiєю реформи мiжбюджетних вiдносин в контекстi децентралiзацi, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2017 року № 642 «Про схвалення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», методики розрахунку показників по складанню проектiв мiсцевих бюджетiв на 2018 рiк, показників міжбюджетних трансфертів.

Дохідна частина бюджету по загальному фонду виконана на 108 %, видаткова частина – 92%.

Основним наповненням дохідної частини бюджету є податкові надходження від підприємств, які становлять – 24353145 грн. або 99,9%. З них податок на доходи складає – 15567519 грн.(64%) та податок на майно – 3801936 грн. (16%).

Основні платники: ПрАТ «Агро – Союз» - 2281138  грн.., НВФГ «Компанія «Маїс» - 2097542  грн., Відділ освіти ВК Зайцівської сільської ради – 1213436 грн..

Пріоритетними у виконанні видаткової частини місцевих бюджетів у 2017 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування. За минулий рік із загального фонду місцевих бюджетів області на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 18153562 гривень. Станом на 1 січня 2019 року прострочена кредиторська заборгованість за вказаною статтею витрат відсутня.

 

ІІ. Показники економічного розвитку регіону

Протягом звітного періоду робота була спрямована на виконання плану соціально – економічного розвитку Зайцівської сільської ради на 2018 рік, яка затверджена рішенням сільської ради від 15 грудня 2017 року №23-3/УІІ, а також інших законодавчих актів, доручень Уряду та Президента України.

Планом визначено розвиток соціальної інфраструктури громади і визначені першочергові завдання.Згідно завдань здійснена  реконструкція вуличного освітлення, ремонт водопроводу с.Красне, капітальний ремонт будинку культури с.Зайцеве, ремонт дахів всіх будинків культури, ямковий ремонт доріг, придбання техніки для ремонту доріг, створення КП «Господар», встановлені автобусні зупинки.

ІІІ. Доходи 

Дохідна частина бюджету  ОТГ с. Зайцеве загального фонду без урахування трансфертів визначена відповідно до норм законодавства щодо порядку складання Державного бюджету України та місцевих бюджетів, Бюджетним кодексом України, та підставі опрацьованих прогнозних показників економічного та соціального розвитку на 2018 рік та їх виконанням у 2017 році .

Виконання дохідної частини бюджету ОТГ с. Зайцеве по загальному фонду без урахування трансфертів становить 114,25 %. При плані – 21330843  грн., фактично надійшло – 24369832  грн., перевиконання – 3038989  грн. в т.ч.:


 •  податкові надходження – 114,24 % (план – 21317,278 тис. грн., фактично – 24353,145 тис. грн.)
 • неподаткові – 123,01 % (план – 13,565 тис. грн., фактично – 16,687 тис. грн.)
1) Основним бюджетоутворюючим податком бюджету загального фонду бюджету 2018 року  ОТГ с. Зайцеве є податок та збір  на доходи фізичних осіб(код 11010000), питома вага якого в загальному обсязі дохідної части сільського бюджету  становить 64 %, питома вага цього податку в 2017 році   становила 49%;
 2) Питома вага податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (коди 18010100,18010200,18010300,18010400) в загальному обсязі дохідної частини в 2018 році становить 2% , в 2017 році питома вага становила 3%;
3) Надходження земельного податку та орендної плати за землю (коди 18010500,18010600,18010700,18010900)  в 2018 році становлять 14 % питомої ваги в загальному обсязі  загального фонду бюджету ОТГ с. Зайцеве, в 2017 році 21%;
4) Питома вага єдиного податку (код 18050000) в 2018 році становить 20%, в 2017 році питома вага цього доходу в загальному обсязі становила 27%.
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб – 115,54% в т.ч.:
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 115,78% (план – 8282194  грн.., фактично – 9589499  грн., перевиконання – 1307305  грн.). Зареєстровані 10 нових підприємств: ТОВ «Корпорація Агро – Союз» - 682689  грн., ТОВ «КАМАЗ Україна» - 251990  грн.., ТОВ «Агро – Союз Україна» - 248123  грн.., ТОВ «Газони України» - 100430  грн.., ТОВ «Агро – Союз Київ» - 103957 грн., ТОВ «Центр декоративних культур» - 87535 . грн.., ТОВ «Агро – Союз Мененджмент» - 29988  грн., ТОВ «Агро – Союз проекти» - 48441  грн., ТОВ «Дніпроспецмаш» - 114598  грн., ТОВ «Союз –Спецтехніка» - 1430271  грн..
Основні платники: ПрАТ «Агро – Союз» - 2281138  грн.., НВФГ «Компанія «Маїс» - 2097542  грн., Відділ освіти ВК Зайцівської сільської ради – 1213436  грн..

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 116,11 % (план – 4844206  грн.., фактично – 5624431  грн., перевиконання – 780225  грн..). Основні платники: ПрАТ «Агро – Союз» - 3906909  грн.., НВФГ «Компанія «Маїс» - 782349 грн.., ТОВ «Дніпроагроальянс» - 317332  грн.
 ПрАТ «Агро – Союз» сплатив орендну плату за 2017 рік.

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 101,78% (план – 347082  грн.., фактично – 353249  грн., перевиконання – 6166  грн..). Перевиконання за рахунок збільшення оплати за 1 га.

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (Надійшло 340  грн.) Сплачені кошти за закриття виборчих комісій Майської та Кислянської сільських рад по 170 грн.

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – Придніпровська залізниця не сплатила рентну плату мінус 840 грн.

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 99,53% (план – 45050  грн.., факт – 44839  грн., недоотримано –210 грн.). Не всі використовують ліцензії, закрились кілька підприємств.

18010000

Податок на майно – 101,4% в т.ч.:

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 96,73% (план – 23600  грн..,  факт – 22827  грн.. недовиконання – 772  грн..). Платники: ПрАТ «Агро – Союз» - 18867  грн., НВФГ «Компанія Маїс» - 3960  грн..

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 40,83% (план – 100 грн..,  факт – 4083 грн.. недовиконання – мінус 5916 грн..). Продажа нерухомості.

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 94,67%.. (план – 40780 грн..,  факт – 39342  грн.. недовиконання – 1438  грн..) Основний платник ПП Водопьян П.П. – 32283 грн.

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 128,39 % (план – 310800  грн.., факт – 399024  грн., перевиконання – 88224 грн..). Платники: ПрАТ «Агро – Союз» - 374374  грн.., ПАТ «Укрзалізниця» - 6683 грн.., Синельниківський РАЙСТ – 16883  грн.., ПАТ «Укртрансгаз» - 768  грн.

18010500

Земельний податок з юридичних осіб – 116,97% .(план – 223780  грн., факт – 261757  грн., перевиконання – 37977  грн..). Основні платники: ПрАТ «Агро – Союз» - 120000  грн., НВФГ «Компанія Маїс» - 47692  грн.., ПАТ «Укрзалізниця» - 49495  грн. Синельниківський РАЙСТ – 14392 грн..

18010600

Орендна плата з юридичних осіб – 113,77%. (план – 1007360  грн.., факт – 1146109  грн.., перевиконання – 138749  грн..). Основні платники: ТОВ «Вектор» - 490856  грн.., АТ «Дніпровські електромережі» - 250528  грн.., ПрАТ «Агро – Союз» - 86065  грн., НВФГ «Компанія Маїс» - 104305 грн.., ТОВ «Агро Союз Інвест» - 106740 грн..,  ПрАТ «Київстар» - 51872  грн..

18010700

Земельний податок з фізичних осіб – 90,99% (план – 1954008  грн. виконання – 1778010 грн., недовиконання – 175998  грн..
Не сплачений податок ТОВ «Агенство Експрес» (не заключені договора) - 100000 грн.. (як одноосібники) та 75998  грн. не сплачений податок фізичними особами за ОСГ та ОЖБ

18010900

Орендна плата з фізичних осіб – 84,18% (план – 179110  грн.., факт – 150783  грн.., недоотримано – 28327  грн..) Не всі фізичні особи сплатили орендну плату.

18050000

Єдиний податок – 121,99 % в т.ч.: 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб – 182,71% (план – 23990  грн.., факт – 43832  грн., перевиконання 19843  грн..). Платники: ПП «Вересень» - 19103 грн.., ТОВ «Техдинамікс» - 14057 грн.., СФГ «Левада» - 460 грн.., Павленко Г.М. – 2000  грн., ТОВ Ванич – 8212  грн. Відкрились нові підприємці.

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб – 126,78% (план – 833478  грн.., факт – 1056648 грн.., перевиконання – 223170  грн.). Платники – 51 підприємців. Збільшилась кількість підприємців.

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 120,29% (план – 3191000  грн.., факт – 3838370  грн.., перевиконання – 647370  грн.). Основні платники: ПрАТ «Агро – Союз» - 1978708  грн.., НВФГ «Компанія Маїс» - 642865  грн., ТОВ «Дніпроагроальянс» - 428809  грн., ТОВ «НДІ Аграрного бізнесу» - 144882  грн.., СФГ «Свитязь» - 85450  грн.., ПП «Енергія» - 43028  грн., ТОВ АФГ «Резонанс» – 66656  грн.., СФГ «Бака» - 21250  грн., СФГ «Людмила» - 97118  грн.., СФГ «Анастасія» - 28160  грн.,СФГ «Земля» - 21138  грн., СФГ «Валентина» - 32401 грн., СФГ «Атлант» - 37798 грн., ФГ «Тандем Плюс» - 27017  грн..

Неподаткові надходження – 123,01% 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг – 212,19 %. (план – 1800  грн.., факт – 3819  грн., перевиконання – 2019  грн..). Надано більше послуг.

22090000


Державне мито – 114,54% в т.ч.: 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 156,37% (план – 4950 грн.., факт – 7740  грн.., перевиконання – 2790  грн..)

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України мінус 1807 тис. грн. Доходи йдуть не в ОТГ, а за місцем оформлення.

24060300

Інші надходження - надійшло 5005  грн. Перенесення залишків спеціального фонду трьох сільських рад

              Обсяг дохідної частини спеціального фонду бюджету ОТГ с. Зайцеве на 2018 рік формувався відповідно до с. 691 Бюджетного кодексу України. 

Доходи по спеціальному фонду виконані на 97,73% (план – 324972  грн., фактично надійшло – 317600  грн., недоотримано – 7372  грн.) в т.ч.:

 • 19010000 Екологічний податок – 46,64% (план – 38200  грн.., надійшло – 17815  грн., недоотримано – 20385  грн.) в т.ч.:
 • 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» - 56,47% (план – 30200  грн., надійшло – 17053  грн.., недоотримано – 13147  грн.) Установи переходять на альтернативне паливо.;
 • 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів вторинної сировини» - 9,53%  (план – 8000 грн., надійшло – 762  грн., недоотримано – 7237  грн. Установами не розміщуються відходи.
 • 24060000 Інші надходження – надійшло 20  грн. в т.ч.:
 • 24062100 – Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 20  грн.
 • 25000000 Власні надходження бюджетних установ – 104,53%  (план – 286772  грн., надійшло – 299765 грн., перевиконання – 12993  грн.) в т.ч.:
 • 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за харчування дітей) – 101,21% (план –145936 грн., фактично надійшло – 147706  грн.);.
 • 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ – 100,54% (план 77893 грн.., надійшло – 78316  грн., перевиконання – 423 грн.).
 • 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 117,16%  (план – 62943 грн., надійшло – 73743  грн., перевиконання – 10800  грн.) в т.ч.:
 • 25020200  Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів 117,16 %  (план – 62943  грн., надійшло – 73743 грн., перевиконання – 10800 грн.):
 • Кошти надійшли від центра зайнятості на виконання громадських робіт – 100% (план – 62943 грн., надійшло – 62943  грн.);
 • Благодійні внески від фізичних осіб на благоустрій ОТГ – 10800  грн.

Надходження трансфертів з бюджетів інших рівнів у рішенні сільського бюджету визначено в обсягах відповідно Закону України « Про державний бюджет на 2018 рік». У показниках сільського бюджету на 2018 рік враховані зміни у системі міжбюджетних відносин щодо джерел здійсненна видатків на освіту та охорону здоров’я.

Змінами до БКУ переглянуто забезпечення освіти та змінено формулу розподілу освітньої субвенції, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах  2018 року, тобто використання освітньої субвенції спрямовані виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Як і в 2017 році медична субвенція надана для оплати поточних витрат медичних установ, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Загальний обсяг трансфертів від органів державного управління сільському бюджету по ОТГ с. Зайцеве на 2018 рік  надійшло по загальному фонду 13949200 грн. повернуто 0,65 грн. з них :

 • Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  надійшло в сумі 13949200  грн. використана 13949199  грн. - повернуто 0,65 грн. :
 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900)  отримана  8322600 грн.,
 • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41034200)  отримана  3176400 грн.;
 •  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (код 41033200)  отримана в сумі 2450200  грн., використана сума  2450199 грн. – повернуто 0,65 грн.
 • Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в отримана в сумі 329400  грн.:
 • Дотація  з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з  державного бюджету (код 41040200) отримана в сумі 209400 грн.;
 • Інші дотації з місцевого бюджету (код 41040400) отримана в сумі 1200  грн.
 • Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам  :
 •  Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків  у сфері  освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (код 41051000) надійшла в сумі 246400  грн. ;
 • Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(код 41051100)   надійшла в сумі 58980  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41051400)   надійшла в сумі 163605 грн., використана 159355  грн. – повернуто 4250  грн.;
 • Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) надійшла в сумі  в сумі 259438,24 . грн..
 • Трансфертів від органів державного управління сільському бюджету по ОТГ с. Зайцеве на 2018 рік  надійшла по спеціальному фонду в сумі 845347, 00 грн. повернуто 835,49 .грн. з них :
 • Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(код 41051100)   надійшло в сумі 45347,00 грн.;
 • Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) отримані  в сумі 800000,00  грн.,  використані 799164,51  грн. – повернуто 835,49 грн.

ІУ. Видатки та заборгованість. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ. 

Видатки сільського бюджету здійснено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 №411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», а також бюджетних запитів, наданих  розпорядниками коштів сільського бюджету.

При визначеннi обсягу ресурсу сільського бюджету на 2018 рiк враховано:

- мiнiмальну заробiтну плату з 01 січня 2017 року у розмiрi 3723 грн. на мiсяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - 1762 грн., визначені проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

- розмежування сфери вiдповiдальностi щодо утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв (за рахунок коштiв державного бюджету – оплата праці педагогiчного персоналу, за рахунок місцевих бюджетiв — обслуговуючого персоналу та iншi видатки з утримання закладiв);

- видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по  розпорядниках коштів сільського бюджету обраховано з урахуванням змін у ціновій політиці на ринку енергоресурсів на наступний рік.

Видатки сільського бюджету на 2018 рік заплановано у відповідності до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу Україн з урахуванням пріоритетного спрямування коштів на соціально – захищені статті видатків в повному обсязі та збереженням мережі закладів та чисельності працівників бюджетної сфери.

Видатки бюджету по ОТГ с.Зайцеве по загальному фонду виконані на 92,18% (план – 33053297 грн., фактично витрачено 30467068 грн., залишок склав – 2586229 грн.). По спеціальному – 87,5%(план – 5913611 грн., фактично витрачено 5177480 грн., залишок склав – 736131 грн.).

    У сумі видатків сільського бюджету на 2018 рік 68,3%, або 20835114  грн., складають видатки соціального спрямування, з них видатки на освіту – 57,1%, або 17413227 грн. та культуру – 4,5%, або 1387566 грн.

В загальному об'ємі бюджету видатки на утримання апарату виконкому, становлять 4407137 грн., або 14,4 %.

Розрахунок фонду оплати праці проведено виходячи зі штатної чисельності працівників бюджетних установ, розміру мінімальної заробітної плати  на мiсяць, посадового окладу працiвника 1 тарифного розряду ЄТС та умов оплати праці працівників.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг враховані в обсязі на проведення розрахунків, які споживаються установами.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей сільського бюджету. 

Державне управління 

КПКВКМБ 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”

Видатки бюджету на утримання  органів місцевого самоврядування за 2018 рік  виконані на 92,3 %  ( план – 4774,217 тис. грн., витрачено – 4407,137 тис. грн., залишок – 367,080 тис. грн.)

Рішенням сесії Зайцівської сільської  ради від 30.11.2017р. №18-2/УІІ затверджена  чисельність працівників органів місцевого самоврядування  в кількості 26,0  штатних одиниць.

На кінець року згідно рішень Зайцівської сільської ради №97-7/УІІ від 27.03.2018р. та №166-11/УІІ від 27.07.2018р. внесено зміни до штатного розпису. З урахуванням внесених змін штатна чисельність складає – 28,5 шт. од.

         Виплата заробітної плати з нарахуваннями проводилась з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами  та доповненнями) та  наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами  та доповненнями), та з  врахуванням  встановленої  мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3728 грн.

Оплата видатків на заробітну плату на 2018 рік  виконана на 92,32% (план – 2816351 грн., фактично використано – 2600074 грн., залишок – 216277 грн.)

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» використано кошти в сумі – 2600074 грн. в т.ч.:

- оклади –  1117381 грн.;

- надбавку  за ранг державним службовцям – 11565 грн.;

- надбавку  за вислугу років – 59283 грн.;

- надбавку  за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої  роботи  – 416826 грн.;

- надбавку  за напруженість у роботі – 100993 грн.;

-  матеріальну допомогу на оздоровлення –  170103 грн.;

-  матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань – 169537 грн.;

-  премію – 489699  грн.;

- доплата до мінімальної заробітної плати – 62156 грн.;

- індексація – 1175 грн.

До складу виплат входить виплата середньої заробітної плати колишньому голові у сумі – 87490 грн.

Видатки на нарахування на заробітну плату виконані на 92,59% (план – 624075 грн., фактично використано – 577831 грн., залишок – 46244 грн.)

По КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату”  використано кошти в сумі 577831 грн. Нарахування на оплату праці становлять 22,2% в зв’язку з тим, що в апараті є працівники, які працюють не на повну ставку, а єдиний внесок нараховується як на повну ставку.

Кошти на заробітну плату з нарахуванням не використані в зв’язку з вільними вакансіями.

 • По КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” видатки виконані на 99,88% (план – 763351 грн., фактично використано – 762452 грн., залишок – 899 грн.) Кошти витрачено на придбання: канцтоварів – 65013 грн.., запасних частин – 50694 грн.., печаток для старост – 1514  грн.., бензин – 369450 грн.., будівельних матеріалів – 190172  грн., господарчих товарів – 10061 грн., електротоварів – 15343  грн.., посвідчення депутатів – 160 грн.., придбання комп'ютерної техніки – 10620 грн., передплата періодичних видань – 8531 грн.., турнікети для ЦНАПу – 204 грн.., вогнегасники – 2846 грн., запасні частини до кондиціонеру – 2860 грн.., прилади для охоронної сигналізації – 33148 грн..). В суму витрачених канцтоварів входить сума на папір для виготовлення газети «Зайцівська громада» в сумі 6000 грн., де висвітлюється діяльність Зайцівської ОТГ.

По КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” ” видатки виконані на 97,15% (план – 244256 грн., фактично використано – 237292 грн., залишок – 6963 грн.) Кошти витрачено на послуги: ТО і заправка картриджів – 35039 грн.., надання інформаційних послуг  – 2450 грн.., касове обслуговування – 2861 грн.., набір звітності – 600 грн.., програмне забезпечення М.Е.Дос – 1702 грн.., монтаж електропроводки – 2105 грн.., страхування автомобілів – 1546 грн.., ТО газопроводу – 4830 грн.., відключення газу – 447 грн.., відновлення газопостачання – 598 грн., довідки БТІ – 548  грн., заміна приладів обліку – 1457  грн.., чистка димоходів – 2324 грн.., ремонт приміщення – 128347 грн., ТО газових приладів – 15760 грн.., оцінка вартості – 1000 грн.., монтаж котла – 7547 грн.., монтаж димоходу – 3431 грн.., ремонт автомобілів – 12465 грн.., ремонт системи опалення – 12235 грн.). Кошти не використані на ремонт однієї кімнати приміщення сільської ради.

По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг» виконана на 69,4% (план – 315961 грн., фактично використано – 219265 грн., залишок – 96695 грн.)

На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 219265 грн., в тому числі на:

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 42092 грн. (план – 44131 грн., фактично використано – 42092 грн., залишок – 2039 грн.). Кошти не використані в зв’язку з неможливістю укладення договору на апарат управління с.Зайцеве;

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 85,7% (план – 25102 грн., фактично використано – 21512 грн., залишок – 3590 грн.). Кошти були відшкодовані орендарями приміщення;

КЕКВ 2274 Оплата природного газу – 85,7% (план – 155662 грн., фактично використано – 155662 грн., залишок – 91066 грн.). Переобладнали котельню приміщення виконкому під альтернативне паливо.

По КЕКВ 2282 ”Окремі заходи по реалізації  державних  (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  виконано на 100%(план – 5620 грн., фактично використано – 5620 грн.) Оплачені послуги з навчання відповідальних за техніку безпеки, охорону праці, електро- та газове обладнання.

По КЕКВ 2800 ”Інші видатки ” виконано на – 100%.(план – 4603 грн., фактично використано – 4603 грн.) Кошти  витрачені на  сплату екологічного податку – 77 грн., пеня АТ «Дніпровські електромережі» - 120,53 грн., судовий збір по Мировій угоді ТОВ «Дніпропетровськгаззбут» - 1762 грн., судовий збір за відчуження земельних ділянок – 2643 грн..

         Відповідно до  ст.13 Бюджетного кодексу України спеціальний фонд по органам місцевого самоврядування сформований за рахунок:

- надходження по спеціальному фонду по коду доходів 25010300 “Плата за оренду майна бюджетних установ” становить 96793 грн.

 • Витрати по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” виконані на 74,8%(план – 60130 грн., фактично використано – 44983 грн., залишок – 15147 грн.). Придбані запасні частини – 9481  грн.., папір (газета) – 3015 грн.,  книги – 98 грн.,  МФУ – 5300 грн.., картридж – 750 грн.., будівельні матеріали – 20814 грн., запчастини для підключення котла – 5525 грн.).
 • Витрати по КЕКВ 2240  “Оплата послуг, крім комунальних” виконані на 21,5% (план – 36663 грн., фактично використано – 7890 грн., залишок – 28773 грн.). Оплачені послуги охорони – 4200 грн.., послуги з заміни фар і лобового скла – 3490 грн., послуги з перезарядки картриджів – 200 грн..

- по коду 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” в сумі 33970 грн., в тому числі на      КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” – 33970 грн. (придбані кондиціонери – 19630 грн., димоход – 14340 грн.).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду за видатками станом на 01.01.2018 року складала  2475,10 грн. (передплата періодичних видань на 2018 рік). На протязі року вона була погашена, а на 01.01.2019 року обліковується в сумі – 6153 грн. (передплата періодичних видань на 2019 рік)

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість по доходах  спеціального фонду станом на 01.01.2018 року склала 1052,25 (виникла через недоплату  орендної плати). На протязі року вона була погашена, а на 01.01.2019 року обліковується в сумі – 702 грн. (не оплачений рахунок ПАТ «Укртелеком» - 482 грн., ПП Молодід – 220 грн.)

Кредиторська заборгованість по доходах по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня. 

Освіта 

Відділ освіти Зайцевської сільської ради утворився відповідно до закону України про добровільне об’єднання ОТГ відповідно до  рішення сесії від 15.11.2017р. №13-1/VII «Про початок реорганізації Кислянської  сільської ради та Майської сільської ради шляхом їх приєднання до Зайцівської сільської ради» та згідно з  рішенням  від  15.12.2017р. №25-3/VII «Про створення Відділу освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради та затвердження його положення», а також ріщення від 15.12.2017р. №26-3/VII «Про утворення централізованої бухгалтерії відділу освіти Зайцевської ради та затвердження її штатного розпису».

      Станом на 01.01.2018р. у підпорядкуванні відділу освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради знаходилось шість навчальних закладів (три заклади з надання дошкільної освіти і три – з надання загальної середньої освіти).

 •         Рішенням сесії Зайцівської сільської  ради від 12.06.2018р. №133-9/VII «Про створення опорної школи та філій закладів освіти, підропядкованих Зайцівській сільській раді», реорганізовано заклади середньої освіти шляхом утворення КОЗО «Кислянська загальноосвітня школа I-III ступенів» Зайцівської сільської ради, Майська філія I-II ступенів КОЗО «Кислянська загальноосвітня школа I-III ступенів» Зайцівської сільської ради, Зайцівська філія I-II ступенів КОЗО «Кислянська загальноосвітня школа I-III ступенів» Зайцівської сільської ради.
 •        По галузі «Освіта» станом на 01.01.2019 року штатна чисельність становить  159,69 шт. од., в тому числі:
 •  педагогічні працівники та віднесені до них – 84,64 шт. од. ;
 •  інші – 75,05 шт. од.
 • У порівнянні зі штатною чисельністю працівників на початок звітного періоду кількість  педагогічних та віднесених до них працівників зменшилась на 2,51 шт. од., а кількість працівників, віднесених до категорії «інші», збільшилась на 6,5 шт. од.
 •         Скорочення штатної чисельності працівників педагогічного та віднесених до них  складу відбулося в зв’язку з реорганізацією закладів середньої освіти, яка виключає із освітнього процесу навчання в філіях учнів  10-11 класів.
 •         Введені 2 штатні одиниці категорії спеціаліст та 4,5 штатні одиниці  з категорії «робітники».
 •        Різниця на початок і кінець звітного періоду в кількості учнів шкіл та вихованців дошкільних навчальних закладів знаходиться в межах прибуття/вибуття дітей в заклади освіти.

       План затвердженого кошторису звітного періоду складає 20505161,00грн.,  в тому числі в розрізі КПКВКМБ:

0611010 «Надання дошкільної освіти» – 4372684,44грн.;

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» – 14638520,00 грн.;

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» – 380373,00грн;

0611161  «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 366507,00 грн.;
0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - 1810,00грн.;
0617362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках  формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» – 744903,00грн.

Виконання плану – 18511831,55 грн., що становить 90,28%.

Розшифровка недофінансування соціально-захищених та першочергових статей

    Недовиконання плану в розрізі КПККВ та КЕКВ:

КПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2111, 2120  -  виконання становить 2988515,09 грн., що становить 92 % від запланованого. Недовиконання в сумі 253791,91 грн. (8%) пояснюється економією коштів у зв’язку з виплатою лікарняних за рахунок ФСС з ТВП та нарахуванням податку з заробітної плати працюючим інвалідам за ставкою 8,41%;

КЕКВ 2272 - виконання становить 10270,68 грн. (82%). Недовиконання планових показників в сумі 2217,32 грн. відбулася за рахунок збалансованого та  економного витрачання води;

КЕКВ 2273 - виконання становить 97%, що складає 291788,36 грн. Недофінансування в сумі 6765,00 грн. (3%) відбулася за рахунок збалансованого та  економного витрачання електроенергії в вихідні та святкові дні;

КЕКВ 2274 - виконання становить 95%, або 291788,36грн. недофінансування в сумі 16136,64 грн. відбулася за рахунок збалансованого та  економного витрачання газу в вихідні та святкові дні.

КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 2111, 2120  - виконання становить 94 %, (10266484,43грн.). Недовиконання в сумі 612993,57 (8%) пояснюється економією коштів у зв’язку з виплатою лікарняних за рахунок ФСС з ТВП та нарахуванням податку із заробітної плати працюючим інвалідам за ставкою 8,41%;

КЕКВ 2272 - виконання становить 84% (10972,37 грн.) Недовиконання 16% (2389,63 грн.) пояснюється додатковими осінніми канікулами (перенесення початку опалювального сезону) та економним використанням;

КЕКВ 2273 - виконання становить 100%. Кошти в сумі 143441,00 грн. використані в повному обсязі;

КЕКВ 2274 - процент виконання становить 88% (1207139,94 грн.) Недовиконання 12% (160385,06грн.) пояснюється введенням додаткових осінніх канікул (перенесення початку опалювального сезону) та переведенням навчального закладу - Майської філії I-II ступеня  на альтернативний вид опалення.

     Загальна сума коштів на придбання продуктів харчування розрахована з урахуванням вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 873 від 26.06.2007 , № 734 від 08.08.2012 , № 1086 від 28.11.2012 , № 353 від 06.08.2014 , № 211 від 23.03.2016), спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України   № 242/329 від 01.06.2005 року про «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Порядком встановлення плати для батьків за  перебування дітей у державних  комунальних дошкільних та інтернатних закладах, затвердженим наказом   Міністерства освіти і науки України № 667 від 21.11.2002 р, враховуючи пункт 29 Закону України  від 28.12.2014р. № 76-VІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», керуючись Законом України  „Про освіту“, Законом  України «Про  Державний  бюджет  України  на  2018 рік».

     Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету КПККВ 0611010 становить 375774,00 грн. Фактичне виконання - 182512,52грн. (49%).

    Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету КПККВ 0611020 становить 320370,00 грн. Фактичне виконання - 290484,91грн.(91%).

    Базові показники для розрахунку витрат на харчування становлять:

10,00 грн. – харчування дітей в закладах середньої освіти;

20,00 грн. – харчування дітей ясельної групи;

26,00 грн. – харчування дітей змішаної групи.

    Недовиконання плану пояснюється невідповідністю  кількості дітоднів прийнятих для розрахунку (відповідно до списочного складу дітей) та фактичним відвідуванням дітьми навчальних закладів.

    Сума коштів на фінансування витрат для придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів розрахована відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування,  утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01», погодженого листом Міністарства освіти і науки україни 05.06.2001р. № 1/12-1459.

   Плановий показник за звітний період по КПККВ 0611010 становив 20767,00 грн., фактично освоєно 19275,45грн. (93%).

   Плановий показник за звітний період по КПККВ 0611020 становив 20879,00 грн., фактично освоєно 20864,86 грн. (100%).

    Виходячи з дітоднів відвідування, навчальні заклади забезпечені медикаментами та дезінфікуючими засобами в повному обсязі.

Станом на 01.01.2019р.

дебіторська заборгованість становить 25596,50 грн. в тому числі 14689,50 грн. - нарахована та несплачена батьківська плата (нарахування здійснюється в останній робочий день місяця) та 9607,00 грн. - невідшкодована ФСС з ТВП нарахована плата за листками напрацездатності;

кредиторська заборгованість в сумі 30747,63грн.  та незавершені капітальні інвестиції – 705275,61грн. виникли по договору №1/ПК від 10.12.18  у зв’язку з відсутністю декларації про готовність об’єкта до експлуатації (Постанова КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»). 

      Працівниками централізованої бухгалтерії здійснюється постійний контроль за станом дебіторської/кредиторської заборгованості. На постійній основі проводиться робота з керівниками освітніх закладів щодо погашення існуючої заборгованості з оплати батьківської плати та недопущення її зростання в подальшому.

По КПККВ 0611162 -  інші програми та заходи у сфері освіти –

заплановані видатки на виплату сироті в сумі 1810,00 грн. освоєно в повному обсязі.

КТПКВКМБ  4000

 «Культура і мистецтво»

По галузі «Культура і мистецтво» утримується 7 установ, в тому числі: бібліотеки - 3, громадський історико-краєзнавчий музей ім. М.О.Приходько - 1, будинки культури – 3.

 Штатна чисельність в цілому по закладам культури станом на кінець 2018 рік складає 15,75 шт. од., що більше, ніж штатна чисельність на 01.01.2018 року на 1,0 шт. од. за рахунок зміни в штатній чисельності по таким закладам культури:

 - збільшення штатної чисельності по громадський історико - краєзнавчий музей ім. М.О.Приходько на 0,5 шт. од. завідувача музею  рішенням від 30.11.2017 року №18 - 2/VII.;

- збільшення штатної чисельності по будинку культури на 0,5 шт. од. ввели посаду акомпаніатора рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року №191 – 13/УІІ.

Обсяг видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» заплановано в сумі - 1606746 грн.. 

Обсяг видатків спеціального фонду по галузі «Культура і мистецтво»  заплановано на 2018 рік у сумі 1342900 грн.

Станом на 01.01.2019 року обліковується дебіторська заборгованість по бібліотеці в сумі – 2346 грн. (підписка періодичних видань на 2019 рік).

Станом на 01.01.2019 року по галузі «Культура і мистецтво» відсутня кредиторська заборгованість.

КТПКВКМБ  4030

 «Забезпечення діяльності бібліотек»

         За рахунок коштів місцевих бюджетів утримується 3 бібліотеки. Видатки на утримання бібліотек у  2018 році по загальному фонду виконані на 82,39% (план – 274905 грн., виконано – 226492 грн., залишок – 48412 грн.)

Штатна чисельність станом на 01.01.2018 року складає 3 штатних одиниці.

                   Заробітна плата працівникам бібліотек запланована згідно вимог чинного законодавства. По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» видатки виконані на 89,55% (план – 198192 грн., витрачено – 177486 грн., залишок – 20706 грн.). Кошти не використані в зв’язку з довготривалими лікарняними.

Заробітна плата виплачена в сумі – 177486 грн. в т.ч.:

 • посадові оклади – 103923 грн.,
 • доплата за вислугу років – 11980 грн.,
 • надбавка за особливі умови праці 50% - 51961 грн.,
 • матеріальна допомога на оздоровлення – 9621 грн.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 89,52% (план – 43608 грн., використано – 39039 грн., залишок – 4569 грн.). Кошти не використані в зв’язку з довготривалими лікарняними.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виконані на 94,45% (план – 10398 грн., використано – 9821 грн., залишок – 577 грн.).

 • Видатки здійснені в сумі – 9821 грн. на:
 •  підписку періодичних видань – 4601 грн..;
 • придбання вогнегасників – 1220 грн.;
 • придбання канцтоварів – 4000 грн..
 • По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 61,37% (план – 240 грн., використано – 147 грн., залишок – 93 грн.). Кошти використані на касове обслуговування рахунків.
 • По КЕКВ 2270 «Оплата енергоносіїв» були заплановані кошти на відшкодування енергоносіїв в орендованих приміщеннях, але всі бібліотеки тепер знаходяться на балансі ОТГ і відшкодовувати їх не треба.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному і спеціальному фондах станом на 01.01.2018 року відсутня.

Станом на 01.01.2019 року обліковується дебіторська заборгованість по видатка в сумі – 2346 грн. (підписка періодичних видань на 2019 рік).

КТПКВКМБ  4040

 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

         За рахунок коштів місцевого бюджету утримується 1 історико -краєзнавчий музей ім. М.О.Приходька. Видатки по музею у 2018 році виконані на 93,32% (план – 131974 грн., використано – 123162 грн., залишок – 8812 грн.).

  Штатна чисельність станом на 01.01.2018 року  становила 1 шт. од. та на 2018 рік стала 1,5 шт. од. згідно рішення від 30.11.2017 року №18 - 2/VII була збільшена чисельність на 0,5 шт. од. завідувача музею.

         На 2018 рік заробітна плата з нарахуваннями працівникам музею запланована  згідно вимог чинного законодавства. По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» видатки виконані на 94,81% (план – 74309 грн., витрачено – 70455 грн., залишок – 3854 грн.). Кошти не використані в зв’язку лікарняними.

Заробітна плата виплачена в сумі – 70455 грн. в т.ч.:

 • посадові оклади – 48391 грн.;
 • доплата до мінімальної заробітної плати – 17976 грн.;
 • матеріальна допомога на оздоровлення – 4088 грн.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 94,83% (план – 21262 грн., використано – 20163 грн., залишок – 1099 грн.). Кошти не використані в зв’язку з лікарняними.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виконані на 81,03% (план – 19000 грн., використано – 15397 грн., залишок – 3603 грн.).

 • Видатки здійснені в сумі – 15397 грн. на:
 • конвектора – 3645 грн..,
 • друкована продукція – 2110 грн..,
 • лампи – 188 грн..,
 • будівельні матеріали – 9454 грн..
 • По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 97,39% (план – 9800 грн., використано – 9544 грн., залишок – 256 грн.).
 • Видатки здійснено на:
 • охорона музею – 1800 грн..,
 • касове обслуговування – 91 грн..,
 •  довідки з БТІ – 2597 грн.,
 •  ремонт даху – 5056 грн..
 • По КЕКВ 2273 «Оплата енергоносіїв» були використані кошти 100% в сумі 7603 грн. для оплати електроенергії.
 •          Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному та загальному фонду відсутня.

КТПКВКМБ  4060

«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

         За рахунок коштів місцевого бюджету утримується 3 будинки культури.

Штатна чисельність на 2018 рік становить 10,75 шт. од. На кінець року збільшилась штатна чисельність по будинку культури на 0,5 шт. од. ввели посаду акомпаніатора рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року №191 – 13/УІІ.

На утримання будинків культури  у 2018 році по загальному фонду видатки виконані на 86,49% (план – 1199867 грн., витрачено – 1037812 грн., залишок – 162055 грн.).

         На 2018 рік заробітна плата з нарахуваннями працівникам культури запланована згідно вимог чинного законодавства. По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» видатки виконані на 90,52% (план – 554280 грн., витрачено – 501741 грн., залишок – 52539 грн.). Кошти не використані в зв’язку лікарняними та вільними вакансіями.

Заробітна плата виплачена в сумі – 501741 грн. в т.ч.:

 • посадові оклади – 324869 грн.;
 • доплата до мінімальної заробітної плати – 116051 грн.;
 • надбавка за вислугу років – 29352 грн.;
 • доплата керівнику ансамблю «Срібні джерела» за звання народного 10% - 2139 грн.;
 • матеріальна допомога на оздоровлення – 25666 грн.
 • премія – 3664 грн.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 85,52% (план – 121943 грн., використано – 104280 грн., залишок – 17663 грн.). Кошти не використані в зв’язку з лікарняними та вільними вакансіями.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виконані на 84,31% (план – 173890 грн., використано – 146609 грн., залишок – 27281 грн.).

 • Видатки здійснені в сумі – 146609 грн. на:тканину для пошиття плахт – 659 грн.., сукні – 10000 грн., електротовари – 1885 грн.., канцтовари – 4454 грн., будівельні матеріали – 119607 грн.., вогнегасники – 1792  грн.., плакат – 570  грн., стійка і кабель – 1692 грн., гірлянди – 2100  грн.., праска і відпарював – 2600 грн., ялинкові прикраси – 1250 грн.
 • Кошти не встигли використати на придбання асфальту для танцмайданчика в зв’язку з погодними умовами.
 • По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 67,43% (план – 137716 грн., використано – 92858 грн., залишок – 44858 грн.).
 • Витрачено кошти в сумі – 92858 грн. на: ремонт даху – 40044 грн.., монтаж і демонтаж газового лічильника – 344  грн., ремонт БК с.Майське – 3160  грн. (закладання дверей), виготовлення банеру – 672 грн.., касове обслуговування – 505  грн.., довідки з БТІ – 3905  грн.., відключення газу – 1172 грн., ТО газопроводу – 6561 грн.., заміна вимикача – 2687 грн.., послуги автотранспорту – 12802  грн., перезарядка вогнегасників – 1166 грн.., повірка димоходів – 1549 грн.., ремонт акустичної системи – 5849  грн., ремонт коректора – 3402 грн., ТО газових приладів – 9040 грн.. Кошти не встигли використати за роботи з асфальтування танцмайданчика в зв’язку з погодними умовами.
 • По КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 12,54%(план – 1919 грн., використано – 241 грн., залишок – 1678 грн.). Економія води.
 • По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 98,71% (план – 13314 грн., використано – 13142 грн., залишок – 172 грн.).
 • По КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 90,92% (план – 196805 грн., використано – 178941 грн., залишок – 17864 грн.). Економія природного газу

Відповідно до  ст.13 Бюджетного кодексу України спеціальний фонд  сформований за рахунок:

- надходження по спеціальному фонду по коду доходів 25010300 “Плата за оренду майна бюджетних установ” становлять 5300 грн., в тому числі:  

-  КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 4940 грн.(Витрачені кошти в сумі – 1931 грн. (придбані господарчі товари та роутер).

 - КЕКВ 2240  “Оплата послуг, крім комунальних” – 360,00 грн. Кошти не були використані.

- по коду 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” в сумі 1337600 грн.

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» витрачено кошти в сумі – 28400 грн. (придбані українські костюми – 5000 грн., коверлок і швейна машинка – 23400 грн.).

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» витрачено коштів на суму – 1295872 грн. Зроблений капітальний ремонт будинку культури с.Зайцеве. Кошти виділені обласною радою переможцям конкурсу в сумі – 800000 грн. Були використані – 799164,51 грн., а 835,49 грн. були повернуті до обласної ради. Власні кошти були використані в сумі – 496707,49 грн.

 Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на 01.01.2018 року відсутня.

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

КТПКВКМБ  3140

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» 

Видатки виконані на 100%. Придбані путівки в табір «Дніпро» в кількості 15 штук на суму – 94500 грн.

КТПКВКМБ  3210

«Організація та проведення громадських робіт» 

Видатки загального фонду  на організацію та проведення громадських робіт виконані на 46,25% (план -200000 грн., фактично використано – 92492 грн., залишок – 107508 грн.). Виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам на громадських роботах. Кошти не витрачені в зв’язку з незначною кількістю громадян, які зареєстровані в центрі зайнятості.

Видатки спеціального фонду виконані 100%. Виплачена заробітна плата з нарахуванням на суму – 62943 грн. (кошти центру зайнятості). 

КТПКВКМБ  3242

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

Видатки виконані на 80,78 % (план – 300000 грн., фактично використано – 242326 грн., залишок – 57674 грн.). Кошти використані згідно затвердженої  Програми соціального захисту населення Зайцівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік (від 15.12.2017 р. №23 – 3/УІІ). Кошти витрачені на матеріальну допомогу:

на придбанні ліків і лікування – 69800 грн.(11 людей);

дітям – інвалідам – 45000 грн. (15 дітей);

урочисте привітання ювілярів – 82500 грн. (165 чоловік);

одноразова допомога учасникам АТО до 9 травня – 10200 грн. (34 чоловіка);

обдарованим учням і вчителям – 13500 грн. (34 людини);

багатодітній родині до Дня матері – 300 грн.(1 людина);

на придбання вікон одинокій людині – 3406 грн. (1 людина);

оздоровлення учасника АТО – 5000 грн. (1 людина);

інвалідам і учасникам війни до 9 травня – 1250 грн. (4 людини);

щомісячна стипендія інвалідам війни та учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у бойових діях, яким виповнилося 90 років – 4800 грн. (4 чоловіка);

щомісячна допомога сім'ям воїнів загиблих в АТО – 4800 грн. (2 сім'ї);

оплата ритуальній службі на поховання одинокої людини – 1770 грн. (1 людина).

Житлово-комунальне господарство

На житлово – комунальне господарство на виконання заходів Програми соціально – економічного розвитку Зайцівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік передбачено 1633407 грн., в тому числі: по загальному фонду – 1349407 грн. та по спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку – 284000 грн.

Використано - 1547471 грн., в тому числі: по загальному фонду – 1279446 грн. та по спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку – 268025 грн.

Видатки спрямовано:

КТПКВКМБ  6013

«Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства»

Видатки поТПКВКМБ 6013  «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства»  по загальному фонду виконані на - 75,98% (план 291300 грн.., факт – 221339 грн., не використано – 69961  грн..).

Витрати загального фонду за 2018 рік становлять – 221339 грн. в т.ч.:

 • придбані матеріали – 24575 грн..( люки і кришки – 7370 грн.., матеріали для ремонту водопровідної мережі – 17205 грн.) (залишок – 59924  грн..);
 • оплата послуг – 196763 грн.. (оплачений поточний ремонт водопроводу с. Красне – 191700 грн.., встановлення вантузу – 5063 грн.) (залишок – 10036 грн..).
 • По спеціальному фонду (бюджет розвитку) виконання по видатках становлять – 53,4% (план – 33000 грн., використано – 17622 грн., залишок – 15378 грн.). Кошти витрачені на придбання ємкості для води – 10500 грн. та лічильника для обліку води на врізці в село Красне – 7122 грн.).

КТПКВКМБ  6030

«Організація благоустрою населених пунктів»

Видатки загального фонду по ТПКВКМБ 6030  «Організація благоустрою населених пунктів» виконані на - 93,14% (план 1136008 грн.., факт – 1058107 грн., не використано – 77901  грн..).

Витрати загального фонду за 2018 рік становлять – 1058107 грн. в т.ч.:

 • придбані матеріали – 482156  грн.. (господарчі товари –11530  грн.., електротовари – 67581 грн.., бензопили – 10548 грн.., дизпаливо – 19940  грн.., будівельні матеріали – 60302  грн.., тачки 2 шт.  – 3002 грн.., трансформ ер – 1960 грн.., щебнево – пісочна суміш – 39006 грн.., запчастини до бензокос – 2660 грн..,указник населеного пункту – 1290 грн.., труба – 4133 грн.., плити і стовби заборні – 22840 грн.., бордюри і плитка – 224660 грн.., відсів – 10201 грн., сокира – 470 грн., відро – 140  грн.., замок – 200 грн., таймери – 1693 грн..) (залишок – 168 грн..);
 • оплачені послуги – 420300 грн.. (ТО гідрантів – 4500 грн.., експертиза – 3389 грн.., паспортизація вулиць – 45000 грн.., ТО лічильника – 813 грн.., послуги з установки дорожніх знаків – 8580  грн.., держповірка лічильника – 962 грн.., улаштування хреста – 7146 грн.., заміна приладів обліку – 4623 грн.., приєднання до електромереж – 103876 грн.., чистка колодязів – 25135 грн.., послуги з перевезення вантажів – 198200 грн., ремонт вуличного освітлення – 14250 грн.., робота навантажувача та трактора – 3826 грн.) (залишок – 76826 грн..);
 • оплачена електроенергія за вуличне освітлення – 155557  грн..;
 • оплачений природний газ – 0,093 тис. грн.. (вічний вогонь) (залишок – 907 грн..).

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) виконані на – 99,76% (план 251000 грн.., факт – 250403 грн., не використано – 597  грн..). Були придбані автобусні зупинки – 60964 грн. (передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) та дитячий майданчик – 189439 грн. (кошти надійшли від обласної ради на виконання доручень виборців).

Охорона навколишнього природного середовища

КТПКВКМБ  8340

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових коштів»

Кошти були заплановані на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 38200,00 грн..(бюджет розвитку на зонування). Але до кінця року не були використані в зв’язку з незначною сумою.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 

КТПКВКМБ  7461

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Виконання видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів виконаний на 100% . Кошти витрачені в сумі – 260700 грн.(придбали повітродувку – 20700 грн., фрезу барабана – 191000 грн., гідро ходозменшувач – 29000 грн., віброплиту – 20000 грн.). Кошти були направлені з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Резервний фонд

Відповідно до статі 24 Бюджетного кодексу України  в сільському бюджеті  передбачено кошти резервного фонду в обсязі  195000,00 грн. Фонд був не використаний до кінця року.

 Інформація

про кредиторську та дебіторську заборгованості

станом на 01.01.2019 року

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 року складала  2475,10  грн. та виникла внаслідок того, що передплата періодичних видань обліковується, як витрати майбутніх періодів:

По КПКВКМБ 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” у сумі 2475,10 грн. за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року по доходах складала 11175,90 грн. та виникла по:

 КПКВКМБ 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” у сумі 1052,25 грн. (не сплачена орендна плата за приміщення сільської ради ПАТ «Укртелеком» - 957,80 грн., ПП Пятірня Н.М. – 93,45 грн., ПАТ «Укрпошта» - 1,00 грн.;

ТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» - 10123,65 грн. (несплати батьками коштів за харчування дітей в дитсадку).

Станом на 01.01.2018  року кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду відсутня.

На протязі року дебіторська заборгованість була погашена, а на кінець року обліковується нова:

 Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 року складала  8498,89  грн. та виникла внаслідок того, що передплата періодичних видань обліковується, як витрати майбутніх періодів:

По КПКВКМБ 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” у сумі  6152,98 грн. за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»; По КПКВКМБ 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” у сумі  2345,91 грн. за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;

 Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року по доходах складала 15391,95 грн. та виникла по:

 КПКВКМБ 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” у сумі 702,00 грн. (не сплачена орендна плата за приміщення сільської ради ПАТ «Укртелеком» - 482 грн., ПП Молодід -220 грн.) .;

ТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» - 14689,50 грн. (несплати батьками коштів за харчування дітей в дитсадку).

Станом на 01.01.2019  року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає 30747,63 грн. по ТПКВКМБ 7362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів». незавершені капітальні інвестиції – 705275,61грн., що виникли по договору №1/ПК від 10.12.18  у зв’язку з відсутністю декларації про готовність об’єкта до експлуатації (Постанова КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»). 

V. Фінансування

За даними звіту у 2018 році на фінансування видатків загального фонду  спрямовано 1343861 грн. вільних залишків коштів, які згідно із положеннями статті 72 Бюджетного кодексу України (із змінами і доповненнями до нього) визначені джерелом фінансування дефіциту місцевих бюджетів.

З загальної суми вільного залишку коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 179179 грн, на оплату комунальних послуг та  енергоносіїв – 58675 грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних 8879 грн., на капітальні видатки – 32100 грн, трансферти – 186478 грн. на інші видатки – 878550 гривень.

Із загального фонду місцевих бюджетів до бюджету розвитку спеціального фонду у 2018 році заплановано передати 4719092 грн, фактично передано – 4080986 гривень.

За інформацією головного управління Державної казначейської служби України в області за кодом фінансування за КБК 208300* „Інші розрахунки” відображено:

– 5005,18 грн. – кошти, перераховані в дохід бюджету. 

УІ Кредитування

ОТГ с.Зайцеве не кредитувалося і не надавало кредитів.

УІІ. Міжбюджетні трансферти

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з сільського бюджету до державного бюджету за рахунок коштів сільського бюджету:

Реверсна дотація – 991300,00  грн..

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 145934,41 грн. (загальний фонд – 107663,77 грн., спеціальний – 38270,64 грн.). Кошти перераховані згідно програм казначейству – 106537,41 грн. і військомату – 39397 грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з сільського бюджету до районного бюджету за рахунок коштів сільського бюджету:

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції – 3176400,00  грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з сільського бюджету до обласного бюджету за рахунок коштів сільського бюджету:

Субвенція на спільне виконання обласної Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області до 2022 року – 3700,00  грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з сільського бюджету до районного бюджету за рахунок коштів сільського бюджету:

Інші додаткові дотації – 716657,00  грн.. (Терцентр – 465980,00  грн., Центр соціальний служб для сім'ї, дітей та молоді – 64532,00  грн.., районний центр культури і дозвілля – 25812,00  грн., бібліотечна система – 42326,00 грн., центр первинної медико – санітарної допомоги (енергоносії) – 118007,00  грн..

Інші субвенції з місцевого бюджету – 34096,06  грн.. (Управління соціального захисту населення – 34096,06 грн.. в т. ч.: соціальні послуги – 10777  грн., послуги зв’язку – 660  грн.., пільговий проїзд залізничним транспортом – 7651 грн.., оздоровлення ветеранів війни та інвалідів – 15008 грн..). 

УІІІ. Інша інформація

Комісією з внутрішнього фінансового контролю постійно здійснюється контроль за дотриманням чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях.

Протягом 2018 року вживалося ряд заходів, спрямованих на забезпечення виконання місцевого бюджету за доходами, залучення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету, цільового та економного використання бюджетних коштів, виконання законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно–правових документів щодо фінансів та бюджету.

 Питання виконання місцевого бюджету щомісячно розглядались на оперативних нарадах, по результатах розгляду яких надано конкретні доручення головним розпорядникам коштів,іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету та ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.

Працівники брали участь у проведенні навчань, які організовувались інститутом підвищення кваліфікації державних службовців та центром розвитку місцевого самоврядування.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux